Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Företagsklimatet – en angelägenhet för alla

Trosa kommuns kärnuppdrag är skola, vård och omsorg, samt kommunalteknisk verksamhet som vatten och gator. Men ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen.

En stor del av Trosas charm är dess företagare. Butiker, restauranger och upplevelser, men även ett utbud av tjänster som gör att boende i kommunen gärna anlitar lokala företag. Därutöver har vi en stor mängd mindre företag med affärsidéer många av oss inte kommer i kontakt med. Men för de allra flesta i Trosa kommun, är det vår granne. I cirka vart fjärde hushåll återfinns en företagare, unikt och en anledning till Trosa kommuns låga arbetslöshet.

Många omvärldsfaktorer påverkar just nu våra lokala företagare, pandemi, krig, elpriser, leveransproblem och lågkonjunktur med inflation. Vilka avtryck sätter det i statistiken?

2022 var det fjärde bästa nyföretagaråret sedan Trosa kommun bildades. Det vill säga att en stor del invånare såg möjligheter och ett driv att starta eget företag i Trosa kommun trots omvärldsläget, och för en del säkert tack vare just omvärldsläget. Syna som genomför kredit- och marknadsupplysning konstaterade att Trosa kommuns företag under samma år hade näst bäst tillväxt i Sörmland.

Handläggningstider inom bygglov brukar vara en god termometer för hur våra lokala hantverksföretag går. Under 2022 inkom 263 ärenden med en handläggningstid om i medel 4 veckor, eller ett medianvärde om 2 veckor. Pandemin resulterade i rekordmånga bygglov, men 2022 ligger i nivå med åren innan pandemin. Den påtagligaste skillnaden mot innan pandemin är att medianen för handläggningstider fortsätter att sjunka – våra handläggare hanterar helt enkelt ärenden allt effektivare.

SKR utför regelbundet mätningar kring vilken kvalitet Sveriges kommuner levererar. I mätningen Öppna jämförelser av företagsklimat mäter man myndighetsutövning och service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd och upphandling, genom att ställa frågor till företag som har varit i kontakt med kommunerna. Därefter tar man fram ett nöjd-kundindex, NKI, för respektive område. 2022 placerade sig Trosa kommun på en åttonde plats nationellt och en andraplats inom SBA (Stockholm Business Alliance).

När Svenskt Näringsliv rankade lokalt företagsklimat 2022 placerade sig Trosa kommun på en femte plats, en förbättring om tre placeringar. En anledning att fira för alla oss som bor i Trosa kommun. Företagen är en av anledningarna till att Trosa kommun är den plats vi trivs på, då ska vi göra vad vi kan för att skapa ett så bra klimat som möjligt för dem att fortsätta verka i. För att vi som kommun ska kunna navigera rätt, behövs den konstruktiva dialog vi har i Trosa med företagen och föreningen Företagarna.