Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosa kommun på plats 5 i Svenskt Näringslivs ranking

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen. Svenskt Näringslivs företagsranking 2022 summerar ett år där Trosa kommun ligger i toppskiktet i samtliga stora företagsrankingar.

Service, bemötande, dialog, trygghet och upphandling är några av de områden som Svenskt Näringsliv ställer frågor om till företagen i sin undersökning av lokalt företagsklimat. Trosa kommun har hållit sig på topp tio i 14 år, ett gott betyg från de lokala företagen och trovärdigheten ökar när Trosa kommun för året placerar sig på en femteplats i undersökningen. Andra mätningar under året har gett Trosa en andraplats av Stockholm Business Alliance (SBA), plats 9 av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt plats 6 av Småföretagarnas riksförbund. Den enda kommun i Sverige som lyckas bättre i att placera sig så högt under ett år på så många undersökningar är Höganäs – men Trosa gör det år efter år.

Vad är då framgångsfaktorn för en kommun som lyckas återkommande med sitt företagsklimat?

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Vi lyssnar på företagen och vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt företagsklimat. Trosa kommun skall vara bra på att vara kommun, ha en snabb och effektiv service och rättssäker myndighetsutövning.”

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”En viktig nyckel är dialogen men också förmågan att förstå företagens planer, behov och utmaningar och försöka vara en konstruktiv del av deras utveckling. Tillsammans med Företagarna och andra företagsfrämjare har vi lyckats skapa ett klimat där vi pratar med, inte om, varandra.”

Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv Södermanland: ”Att under så lång tid behålla sitt fokus på serviceinriktad myndighetsutövning, ha örat mot marken och samtidigt kunna vara en god partner till nya företag kräver uthållighet och ett engagemang som gör att Trosa verkligen sticker ut från mängden när det kommer till företagsklimatet.”

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företags-rankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.