Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Upphandlade entreprenörer för 2024

Tjänsteområde och entreprenör

Drift- och anläggningsentreprenad VA

 • Trosabygdens Teknik AB

Drift- och anläggningsentreprenad Gata, park och fastighet

 • Orca Entreprenad AB

Drift av Trosa Gästhamn, Drift av Trosa Havsbad och Camping, Skärgårdstrafik

 • APelago Group AB

Drift av badhuset Safiren

 • Fair Utveckling AB

Drift och underhåll offentlig belysning

 • Vattenfall Services Nordic AB

Parkeringsövervakning, Bevakningstjänster

 • Securtias Sverige AB

Byggentreprenad med förnyad konkurrensutsättning:

 • Heving & Hägglund AB
 • Hygien Bygg Telge AB
 • Kjellbergs Bygg i Trosa AB
 • LP Byggentreprenad AB
 • M. Boije AB
 • Mats Lundkvists Byggservice AB
 • Mobil Bygg i Stockholm AB
 • Nokon Byggnads AB
 • SGV Bygg AB
 • Sjötorps Bygg AB

Fastighetsunderhåll Bygg

 1. Hygien Bygg Telge AB
 2. LP Byggentreprenad AB
 3. Heving & Hägglund AB

Elarbeten

 1. Elektrotjänst Mikael Hagström AB
 2. G:ssons El AB
 3. NETAB Gruppen AB

VVS-arbeten

 1. Sandbäckens Rör i Nyköping AB
 2. AB Rörbjörnen

Ventilationsarbeten

 1. Ventassistans i Trosa AB
 2. AB Optimal Energi Bröderna Westin

Myndighetsbesiktningar

 • Tysklinds i Stockholm AB – Ventilationsanläggningar, OVK
 • Kiwa Sweden AB – Motordrivna anordningar, Trycksatta anordningar, Cistern
 • Cravito AB – Revisionsbesiktning automatiskt brandlarm och vattensprinkler
 • ÅF Infrastructure – Revisionsbesiktning elanläggning
 • Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB – Energideklarationer
 • FRG Lekplatsbesiktning AB – Säkerhetsbesiktning lekplatser (Trobo)

Avfallshämtning

 • Telge Återvinning AB

Behandlingstjänster avfall

 • Telge Återvinning AB

Slamtömning

 • Foria AB

Tömning och transport av skärgårdsslam

 • Nyköpings Marincentrum AB

Skolskjuts, Busstransport för tågresenärer (Tågbuss), Måltidstransporter

 • P-O Åkerbergs Trafik AB

Solkraftsanläggning

 • SOEAB

Projektering överföringsledning

 • WSP

Ängsgården ytskiktsrenovering

 • Kjellbergs Bygg i Trosa AB