Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Upphandling

Hur du kan lämna anbud

e-Avrop är en allmänt tillgängliga databas som vi använder för våra upphandlingar. Här kan du som leverantör kostnadsfritt bevaka nuvarande och kommande upphandlingar från Trosa kommun och andra organisationer. För att kunna hämta underlaget måste du registrera dig på e-Avrop om du inte redan gjort det. Konto är kostnadsfritt för leverantörer.

Kommunerna är stora inköpare av varor och tjänster. När kommuner och andra offentliga verksamheter skall göra inköp och upphandlingar så gäller lagen om offentlig upphandling. KonkurrensverketÖppnas i nytt fönster har tillsyn över denna lag.

Kommunens upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige och reglerar hur inköp till kommunens verksamheter får ske. Den innehåller bland annat krav på den som gör inköp att vara affärsmässig samt att miljökrav skall ställas på både varor och tjänster.

E-faktura till Trosa kommun

Policyns miljöbestämmelser

I policyn finns ett avsnitt om miljöbestämmelser som skall tillämpas av den som gör upphandling och inköp. Här följer dessa bestämmelser om miljöhänsyn:

  • Miljöhänsyn skall tas vid samtliga inköp och upphandlingar.
  • Vid inköp skall varor och teknik som grundar sig på förnyelsebara naturresurser och som medför minimal energi- och materialförbrukning i första hand väljas.
  • Varor som ger upphov till minimala mängder avfall efter sin förbrukning och som lämpar sig för återanvändning eller återvinning skall i första hand väljas.
  • Inköp av engångsmaterial får ej ske då miljömässigt bättre alternativ med likvärdig funktion finns att tillgå.
  • Vid köp av förbrukningsvaror skall refill-system (påfyllningsförpackning) prioriteras.
  • Vid antagning av offerter för ramavtal och/eller entreprenader skall varans eller tjänstens miljökvalitet dokumenteras.

Aktuella upphandlingar

Kommande upphandlingar

Kontakta upphandlingen

Pontus Lovehav
Upphandlingsansvarig
Tel: 0156-521 19
E-post: pontus.lovehav@trosa.se

Josefine Oskarsson
Upphandlare
Tel: 0156-152405
E-post: josefine.oskarsson@trosa.se