Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fakta om Trosa kommuns invånare med finsk anknytning

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) finns det 1 640 personer med finsk anknytning i Trosa kommun. Detta motsvarar 14,3 % av kommunens totala befolkning.

460 personer är födda i Finland (ca 4 % av kommunens befolkning).

612 personer är inte födda i Finland men har minst en förälder som är född i Finland (ca 5,3 % av kommunens befolkning).

568 personer är inte födda i Finland, har ingen förälder som är född i Finland, men har minst en far-/morförälder som är född i Finland (ca 4,9 % av kommunens befolkning).

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får varje år statsbidrag från regeringen. Grundbeloppet för en kommun är 660 tkr (2013).

Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteterna och syftar till att finansiera merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst, inte till sådant som kommunen sedan tidigare är skyldig att göra, som till exempel att anlita tolk enligt förvaltningslagens bestämmelser eller till att dela ut ordinarie föreningsbidrag.