Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Syftet med lagen är att skydda och stödja de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Varje individ avgör själv om hon eller han tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Dina rättigheter som nationell minoritet

Grundskydd

Grundskyddet gäller i hela landet oavsett vilken minoritet du tillhör:

  • Ditt minoritetsspråk och kultur ska främjas och skyddas. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av modersmål ska främjas särskilt.
  • Din nationella minoritet ska få inflytande i frågor som berör er.
  • Din nationella minoritet ska informeras om dessa rättigheter.

Förstärkt skydd

Förstärkt skydd gäller för dig som bor i en kommun som är del av ett förvaltningsområde. Trosa kommun är del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finsktalande i kommunen har särskilda rättigheter, bland annat att:

  • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
  • kommunen är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering,
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
  • kommuner har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på http://www.minoritet.se/dina-rattigheter-som-nationell-minoritet

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ansvaret för att samordna och följa upp minoritetspolitiken

Mer information

Klipp från region Sörmland om nationella minoriteter