Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kamerabevakning

Trosa kommun använder sig av kamerabevakning i utvalda offentliga miljöer. Det gör vi i syfte att skapa ett tryggare samhälle och förebygga skadegörelse och annan brottslig verksamhet.

Kamerabevakning sker i linje med Kamerabevakningslag (2018:1200).

Data lagras i 3-30 dagar beroende på plats och raderas därefter. All lagring av data sker enligt dataskyddsförordningens föreskrifter.

Data lämnas endast ut till polismyndigheten och då i samband med brottsutredning där fängelse finns på straffskalan.

Kamerabevakningslagens syfte är att se till så att kamerabevakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Som ett allmänt krav för kamerabevakning av alla typer av platser gäller att bevakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

För att kamerabevakning ska vara tillåten måste det så kallade övervakningsintresset, som till exempel kan vara att förebygga, utreda och avslöja brott, förhindra olyckor eller något annat jämförligt ändamål, väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Det kallas för överviktsprincipen.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för kamerabevakning.
Telefon: 08-657 61 00
imy@imy.se

Tina Forstén-Kärrström

Dataskyddsombud

Telefonnummer
Tel: 0156-521 20

Relaterade sidor