Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tillsyn via trygghetskamera – hur fungerar det?

Trosa är en kommun i utveckling med målet att öka självständigheten, tryggheten och tillgängligheten för äldre i kommunen. Trosa kommuns äldre invånare får nu därför möjlighet att prova på digital tillsyn på natten, genom trygghetskameror, i stället för besök av hemtjänstpersonal. Erbjudandet riktar sig till dig som har tillsyn på natten i ditt biståndsbeslut.

Varför satsar kommunen på digital tillsyn?

Tanken på att ha personal i sin bostad när man sover kan ibland skapa otrygghet. Är du lättväckt kan dörrar som öppnas och lampor som tänds av personal vara störande. Eftersom den digitala tillsynen sker ljudlöst bidrar den till en ostörd nattsömn. Den ostörda nattsömnen minskar också risken för fallolyckor.

Hur funkar det?

Den digitala tillsynen utförs med en kamera för att se så att du ligger i din säng och att allt verkar bra. Vid tillsyn via kamera tillhandahåller och installerar Trosa kommun en webbkamera .Tillsynen sker vid bestämda tider som du får vara med och påverka och utförs av behörig personal inom hemtjänsten.

Om du har flera besök på natten kan du välja att byta ut ett eller flera besök mot digital tillsyn.Kameran är mörkerseende och bilden rörlig men Inga, ljud, bilder eller videoklipp sparas eller lagras. Vid avbrott utförs tillsynen av nattpatrullen som gör ett fysiskt besök.

Personuppgiftsbehandling

I och med att kameran sätts upp kommer vård och omsorgsnämnden i Trosa kommun att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutövning, för att kunna verkställa ditt beslut. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av nämnden.

Vad kostar det?

Kameror tillhandahålls av Trosa kommun avgiftsfritt. Vid fysiska tillsynsbesök tillkommer en avgift enligt Trosa kommuns timkostnad upp till max högkostnadsskyddet- eller personens avgiftsutrymme.

Hur ansöker jag?

Kontakta Trosa kommuns biståndshandläggare på tel. 0156-520 00 om du vill ansöka om tillsyn via kamera. Du erbjuds ett gratis hembesök och får mer information. Du kan även ansöka direkt via vår e-tjänst Ansök om vård och omsorg på etjanst.trosa.se/bistand.

Vanliga frågor

Får jag bestämma hur och hur ofta tillsynen ska ske?

Hur din tillsyn ska ske får du välja. Hur ofta den ska ske beror på vad du har fått beviljat från din biståndshandläggare.

Sparas några bilder?

Nej, varken bilder eller ljud kommer att sparas.

Kan någon använda kameran och titta på mig i mitt hem när som helst?

Nej, kameran slås endast på vid den tidpunkt tillsynen ska göras enligt överenskommelsen. Det är också bara ett begränsat antal medarbetare från nattpatrullen som gör tillsynen.

Måste min tillsyn ske via kamera framöver?

Nej, trygghetskameran är frivillig och du kan när som helst avbryta den digitala tillsynen genom att meddela detta till din personal.

Vad händer om det blir strömavbrott och kameran inte fungerar?

Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Då åker nattpatrullen ut som vanligt och genomför tillsyn på plats.

Vad händer om tillsynen visar att jag inte befinner mig i sängen?

Då görs en ny digital tillsyn efter 20-30 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran åker nattpatrullen direkt hem till dig.

Digital tillsyn – Vid frågor/problem med kameran

Teamledare

Tel: 0156 – 521 26, Trosa
Tel: 0156-523 17, Trosa
Tel: 0156 – 521 73, Vagnhärad

Måndag-fredag: klockan 08.00-10.00 och 13.00-14.00
Övriga tider nås vi via växeln 0156-520 00.

Kväll/natt/helg
Tel: 0156 – 520 64