Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dagvattnets dag – en dag att uppmärksamma vårt värdefulla vatten

Den 24 september är det Dagvattnets dag, en dag då vi riktar lite extra fokus mot vårt dagvatten – alltså regn- och smältvatten som rinner på våra gator. I Trosa kommun arbetar vi just nu med att undersöka och förbättra dagvattennätet.

Trosa Kommun har upphandlat arbete med att undersöka och förbättra dagvattennätet, så att det blir rätt vatten i rätt ledning. Det betyder att vatten från nederbörd ska hamna i dagvattenledningarna, och att hushållens och verksamheternas vatteninstallationer (alltså vatten från toaletter, hygien samt tvätt- och diskmaskiner) hamnar i spillvattennätet.

Rätt omhändertagande av regnvatten

Syftet med projektet är att minska tillskottsvatten till avloppsnätet, och se till att dagvattennätet kan omhänderta regnvatten på rätt sätt. Om det till exempel läcker in för mycket ”rent vatten” i form av nederbörd och grundvatten i avloppsledningarna stör det reningsprocessen i avloppsreningsverket. Det ökar sedan risken för översvämningar.

Projektet är också en viktig åtgärd inför den framtida övergången från reningsverk till överföringsledningen till Himmerfjärdsverket. Där blir det på flera sätt kostsamt att skicka dagvattnet i ledningarna upp till Botkyrka.

Stora delar av dagvattennätet i Trosa stad är redan undersökt. Nu har vi några områden kvar i norra delarna.

Dagvatten

På projektsidan kan du läsa mer om undersökningarna av dagvattennätet: Röktest i ledningsnätet genomförs i Trosa tätort

Här kan du läsa mer om Trosa kommuns dagvattenhantering.