Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk ohälsa som har behov av vård och service från flera myndigheter. Tillsammans med dig kan ombudet se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

Det personliga ombudet stöttar dig genom att

  • kartlägga dina behov av stöd, vård och service
  • medverka i dina kontakter med sjukvård och myndigheter som arbetsförmedling och socialtjänst
  • verka för att du ska få dina lagliga rättigheter till stöd, vård och service
  • verka för att samordna stöd och service

Vi arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Vi har tystnadsplikt och dokumenterar inte dina samtal eller besök. Att ta hjälp av ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt.

Vad ingår i det personliga ombudets uppdrag?

  • Ombudet beslutar inte om stöd, vård och service.
  • Ombudet ansvarar inte för din vård och behandling.
  • Ombudet tar inte över myndigheternas ansvar för samordning.
  • Ombudet gör inte det arbete som utförs av t ex god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller vårdpersonal.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd som avslutas efter slutfört uppdrag. Men du kan givetvis kontakta oss igen.

Anita Andersson

Personligt ombud

Telefonnummer
0156-523 50

Besöksadress

Industrigatan 8 A
619 80 Trosa

Relaterade sidor