Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan behöva olika former av stöd i din vardag.

I Trosa kommun finns olika insatser som är särskilt riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning, exempelvis:

  • Socialt stöd
  • Boendestöd
  • Dagverksamhet

Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Dessa insatser ges enligt socialtjänstlagen och ska sökas via biståndshandläggare i kommunen.

Du kan också ansöka om andra insatser som riktar sig till personer med olika former av funktionsnedsättning, till exempel hemtjänst, matdistribution eller kontaktperson.

Personligt ombud kan tillsammans med dig se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

Mer information

SocialtjänstlagenÖppnas i nytt fönster

Biståndshandläggare äldreomsorg och LSS

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-522 00

Öppettider

Vardagar mellan 8.30-12.00