Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns stöd och hjälp att få med målet att du ska kunna bo, arbeta eller studera. Med rätt stöd och hjälp kan du delta i fritidsaktiviteter och vara en del av samhället. 

Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning är att det är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Om du eller någon du är anhörig till är i behov av stöd, service och omsorg så ansöker du om detta via Trosa kommuns LSS-/biståndshandläggare.

Du kan läsa mer om LSS och ansöka om stöd under rubriken Stöd och insatser enligt LSS.

Socialtjänstlagen – SoL

SocialtjänstlagenÖppnas i nytt fönster ger dig rätt till exempelvis hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

SIP

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.Öppnas i nytt fönster

Annat stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan också söka stöd som styrs av andra lagar än LSS – till exempel bostadsanpassningsbidrag Öppnas i nytt fönsteroch färdtjänstÖppnas i nytt fönster. Om din funktionsnedsättning är lättare eller tillfällig kan du också få stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Din handläggare kan hjälpa dig om du är osäker.

Relaterade länkar

Biståndshandläggare LSS

Biståndhandläggare LSS

Myndighetskontoret

Telefonnummer
0156-52000

Öppettider

Biståndshandläggarna för LSS går att nå via mail eller direktnummer samt via kontaktcenter helgfria vardagar.

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare LSS
0156-52388
anna-karin.outagourte@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare LSS
0156-52313
Hanna.Erlandsson@trosa.se