Hoppa till huvudinnehåll
Sök

MAS – Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

I kommunen finns en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska som ser till att hälso- och sjukvårdsansvaret sköts på rätt sätt. Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner inom de verksamheter som kommunen har.

MAS ansvarar för att anmälan görs till Inspektion för vård och omsorg (IVO) om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. Dessa anmälningar kallas Lex Maria.

Om du har frågor, synpunkter, iakttagelser eller klagomål kring risker och brister inom Trosa kommuns hälso- och hemsjukvård tar du först kontakt med ansvarig verksamhet. I de fall de sedan krävs involveras MAS.

Anmälan enligt Lex Maria

Lex Maria är en bestämmelse som innebär att vårdgivaren enligt lag är skyldig att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

I Trosa kommun är all personal skyldig att rapportering av tillbud och avvikelser sker till ansvarig enhetschef. MAS involveras i de avvikelser där behov finns. MAS tar i dessa fall ställning till om det inträffade kan förhindras eller rättas till inom kommunens eget kvalitetssystem. Är avvikelsen av så pass allvarlig karaktär att det behövs så anmäls den till IVO, enligt Lex Maria.

Om du iakttagit allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal i verksamheten eftersom direkta åtgärder kan behöva vidtas. Men du kan också kontakta MAS:en.

Samir Salkic

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Telefonnummer
0156-520 54