Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du drabbas av en skada eller sjukdom kan du behöva hjälp att träna upp olika funktioner eller förmågor för att klara av vardagen. Trosa kommun ansvarar för den rehabilitering som sker på våra särskilda boenden eller på plats ute i ditt hem för dig som har svårt att ta dig till vårdcentral.

Rehabilitering

Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabilitering kan ske både på vårdcentral, sjukhuset och i hemmet. Trosa kommuns arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för och arbetar med den rehabilitering som sker i ditt hem samt i våra särskilda boenden.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten ger råd om hur du ska klara dagliga sysslor hemma och bedömer och provar ut hjälpmedel som underlättar. Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder kan du kontakta arbetsterapeuten om intyg för bostadsanpassningsbidrag.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten ger råd om hur du ska röra dig hemma och ger träningsprogram så att du kan återfå eller bibehålla din fysiska förmåga efter sjukdom eller skada.

Fysioterapeuten bedömer och provar ut gång- och förflyttningshjälpmedel, till exempel rollatorer.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel innebär för många att de kan leva ett självständigare liv. En rollator kan göra det lättare att gå, en duschbräda kan göra att man klarar duschen själv.

För att du ska få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning av en arbetsterapeut eller fysioterapeut. De provar ut och föreskriver hjälpmedlet i hemmiljön och du får information och träning i att använda hjälpmedlet.

Hjälpmedel lånas vid behov ut kostnadsfritt till kommuninnevånare. Du ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden och det ska återlämnas när du inte längre behöver det. I Trosa finns ett återlämningsställe på vårdcentralen.

Rehabenheten

Telefonnummer
0156-521 60