Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Familjerätt och vårdnadsfrågor

Barn- och familjeenheten erbjuder rådgivning i olika familjerättsfrågor t ex rörande vårdnad, boende och umgänge för barn till separerade föräldrar. Rådgivning kan ske via telefon eller vid personligt besök.

 • Adoption

  Barn- och familjeenheten inom Trosa kommun utreder adoptionsärenden på uppdrag av Tingsrätten. Adoptioner kan vara nationella eller internationella, det senare är vanligast. För att adoptera ett utländskt barn krävs först beslut om medgivande från Humanistiska nämnden inom kommunen. När barnet kommit fattar Tingsrätten det slutgiltiga beslutet om tillstånd att adoptera.

  Läs mer om adoption.

 • Faderskap och föräldraskap

  Faderskap/föräldraskap skall fastställas om modern inte är gift vid barnets födsel. Du kan ringa själv och boka tid, i annat fall blir du automatiskt kallad efter barnets födsel. Bekräftelsen av faderskapet/föräldraskapet skickas sedan till folkbokföringen och barnet kopplas juridiskt samman med sin far/förälder med rätt till bl.a. arv, rätt till dennes namn mm.

 • Samarbetssamtal

  Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för sina barn. Samtalen är frivilliga och sker under sekretess. Samtalen registreras inte och inga journaler förs.

  Tingsrätten kan ge Barn- och familjeenheten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. Dessa uppdrag journalförs. Det finns även möjlighet att som förälder själv söka hjälp i samarbetsfrågor.

 • Vårdnad, boende och umgänge

  Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar genomför vi vid tvist mellan föräldrar efter remiss från Tingsrätten.

Socialkontoret

Telefonnummer
0156-520 00

Adress

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Besöksadress

Industrigatan 8B

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Mån-tor: 17.00-24.00
Fre: 17:00-01.00
Lör: 16.00-01.00
Sön: 16.00-24.00

Relaterade sidor