Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Adoption

Barn- och familjeenheten inom Trosa kommun utreder adoptionsärenden på uppdrag av Tingsrätten. Adoptioner kan vara nationella eller internationella, det senare är vanligast. För att adoptera ett utländskt barn krävs först beslut om medgivande från Humanistiska nämnden inom kommunen. När barnet kommit fattar Tingsrätten det slutgiltiga beslutet om tillstånd att adoptera.

Hur går en adoption till?

De som vill adoptera börjar med att kontakta Barn- och familjeenheten i Trosa kommun. En ansökan görs och sedan en så kallad medgivandeutredning. Barn- och familjeenheten genomför en medgivandeutredningen som ska visa om föräldrarna har förutsättningar att erbjuda barnet en fullgod uppväxtmiljö.
Medgivandeutredningen pågår under några månader och innebär normalt 5-6 träffar inklusive en djupintervju. När utredningen är klar lämnas den till Humanistiska nämnden för beslut.

Rapporter till ursprungsland

Efter adoptionen genomförts kontaktar adoptivföräldrarna Barn- och familjeenheten som gör uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland.

Föräldrautbildning

De blivande föräldrarna deltar i en föräldrautbildning som är obligatorisk och ska påbörjas innan medgivandeutredningen kan starta. Trosa kommun genomför inga egna föräldrautbildningar, men ni kan få hjälp med tips om vart ni ska vända er.

Läs mer på webbplatsen FFIA – Familjeföreningen för internationellt adopteradeÖppnas i nytt fönster