Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Båtplatser och båtliv

Trosa är en skärgårdskommun med starka traditioner kopplade vattnet. Med över 1300 öar och en 126 km lång kuststräcka finns mängder av öar och vikar att upptäcka. Trosas skärgård är inte så exploaterad som på många andra håll längs den svenska kusten då stora områden är skyddade som naturreservat. Här finns alla möjligheter till att uppleva ostörd och variationsrik natur och gamla kulturlandskap.

Sjösättningsramp

Ramp för mindre båtar finns vid ABC-bryggorna med följande specifikationer.

  • Max belastning: 3 ton
  • Rampens längd: 12 m
  • Medelvattendjup mellan stolparna: 1,80 m

Kommunala båtplatser

Trosa kommun har cirka 700 båtplatser för uthyrning. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron samt vid ABC-bryggorna. Vid Gästhamnen, Baltic, Fiskebryggan och Jungfrutomten är det däremot kö.

Taxa för uthyrning av kommunal båtplats.pdf

Uthyrningsregler för kommunala båtplatser, pdf

För att ansöka om kommunal båtplats, kontakta Trosa kommuns kontaktcenter.

Parkeringstillstånd för hyresgäster

Alla hyresgäster till kommunala båtbryggor får ett parkeringstillstånd per båtplats, som hämtas ut hos Trosa kommuns kontaktcenter på Västra Långgatan 4 i Trosa. Parkeringstillståndet ger innehavaren rätt att parkera kostnadsfritt på parkeringsplatserna vid ABC-bryggorna och längs med Askögatan. Båttrailers ska inte parkeras på gatan, gräset eller annan offentlig parkeringsplats. Dessa kan parkeras på Granuddens båtklubbs parkering i max tre dygn.

Privata båtklubbar

Båtbottentvätt

Denna miljövänliga tvättmetod är en del av Trosa kommuns arbete med hållbar utveckling. En ny tvätt upphandlades 2019 och driftas av Trosa gästhamn. Läs mer om hur du bokar, priser samt vilken kapacitet som finns på Trosa gästhamns webbplatsÖppnas i nytt fönster. Alla som hyr kommunal båtplats får en gratis tvätt per säsong.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Sedan 2015 finns ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten och förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

I sugtömningsstationen som är placerad i Trosa gästhamnÖppnas i nytt fönster har båtar möjlighet att tömma sin latrin.

Ansök om kommunal båtplats

Telefonnummer
0156-520 00