Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fiske

I Trosa kommun finns fina möjligheter till reglerat fritidsfiske i skärgården, Trosaån och insjöarna. För att vårda och utveckla fiskebestånden i Trosaån med omnejd finns sedan många år tillbaka ett så kallat fiskevårdsområde. Syftet är att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

Fiska i Trosa kommun

I havet

Längs med hela kusten får du på både allmänt eller enskilt vatten fiska fritt med handredskap i form av metspö, kastspö, pirk eller liknande. Dock gäller fredning av fisk 15 september till och med 15 juni i TureholmsvikenÖppnas i nytt fönster.

I insjöar

För fiske i insjöar krävs fiskerättsinnehavarens tillstånd. Ofta har en sjö många olika fiskerättsinnehavare och det är inte alltid lätt att ta reda på vem som äger fiskerätterna, vilket gör det svårt att få tillstånd till fiske i insjöar. Trosa kommun har inte tillgång till dessa kontaktuppgifter.

Inom Nynäs naturreservat är det tillåtet att i Rundbosjön fiska från land och från de roddbåtar som går att hyra via vandrarhemmet. Det råder fiskeförbud för Gisesjön, Björken, Stora Frillingen och Lilla Frillingen inom naturreservatet. För övrig information om fiske inom Nynäs naturreservat kontakta Nynäs slottÖppnas i nytt fönster. I Gisesjön rådet inget allmänt fiske.

I Trosaån

På sträckan mellan kvarnplatsen i Vagnhärad till sjön Sillen måste du erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska. Stäckan mellan kvarnplatsen i Trosa och åns mynning förvaltas av Trosaåns fiskevårdsområdesförening och här kan du fiska med fiskekort, dock är vissa platser undantagna. Se aktuella fiskeregler vid inköp av fiskekort.

Trosaåns fiskräknare

När fiskpassagerna skapades i Trosaån valde man att installera en fiskräknare för att kunna se vilka djur som tar sig förbi vid Trosa kvarn. Redan första året passerade omkring 35 000 stycken. Här syns bla den utrotningshotade ålen, stora öringar och lekfulla uttrar. Ta del av vad fiskräknaren fångat på fiskdata.se. Öppnas i nytt fönster

  • Trosaåns fiskevårdsområde

    Trosaåns Fiskevårdsområde (FVO) tillsammans med Trosa kommun och Trosa Amatörfiskeklubb (TAFK) arbetar aktivt för att främja växt – och djurlivet inom FVO. Arbetet syftar till att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske. FVO sträcker sig från Husby Kvarn i Vagnhärad till utanför Öbolandet i Trosa, men fiskekortet reglerar endast fiske till Trosaåns utlopp vid Smörbyttan, där allmänt vatten tar vid. Alla fiskevattenägare inom fiskevårdsområdet är medlemmar i Fiskevårdsområdesföreningen.

    Karta över fiskevårdsområdet och gällande reglerÖppnas i nytt fönster

    Trosaån bevakas av ett antal utbildade tillsynspersoner, som så gott som varje dag gör kontroller av fisket. Dessa har befogenheter som tillhör tillsynsarbetet. Överträdelser av fiskereglerna beivras genom kontroll och åtgärd. Polis samt kustbevakning kan tillkallas vid behov. Beslag av utrustning kan komma att ske.

    Alla intäkter från fiskekorten går till fiskevårdande arbete, till exempel utsättningar, utbildning med mera. FVO, Trosa Amatörfiskeklubb samt Trosa kommun bedriver ett aktivt arbete med att förbättra förutsättningar för all fisk, övriga djur och växter genom ambitionen att restaurera Trosaån och skapa fredningsområden för lekande fisk. För att underhålla den befintliga havsöringsstammen sätts det årligen ut omkring 2000-3000 stycken havsöringar i ån.