Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bostadsanpassning

En person som på grund av funktionshinder behöver få sin bostad anpassad kan söka bidrag för detta. Bidraget regleras genom Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Lagen ger personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende i form av bidrag till anpassning av bostaden. Bidraget lämnas till fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner. Mer information om bostadsanpassningsbidrag finns på Boverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

 • Vem kan få bidrag?

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med ett långvarigt eller bestående funktionshinder t.ex. rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning. Funktionshindret kan vara fysiskt eller psykiskt.

  Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas till personer som åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person, om åtagandet avser en längre tid.

 • Vad kan du få bidrag till?

  De åtgärder som bidrag söks för, skall vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret i den permanenta bostaden. Inomhus kan anpassningen t.ex. gälla att ta bort ett badkar och ordna en duschplats, ta bort trösklar, bredda dörrar, ändra bänkhöjder i kök eller förstärka fast belysning.

  Utomhus kan anpassningen t.ex. gälla räcken och ledstänger, ramper, balkongtrall eller hårdgörning av gångvägar.

 • Bidragets storlek

  Bidraget täcker skälig kostnad för nödvändiga och bidragsberättigade åtgärder. Det är kommunen som prövar vad som är en skälig kostnad för åtgärden. Vill den sökanden ha något utöver det bidrag som medges får han/hon bekosta mellanskillnaden.

 • Att tänka på

  Det räcker inte bara med en ansökningshandling. Det behövs också ett intyg från arbetsterapeut eller läkare som styrker behovet av anpassningen för att få sin ansökan prövad.

 • Hur söker man?

  Blankett finns hos arbetsterapeuten. Du behöver bifoga intyg från arbetsterapeut eller läkare. Du kan skicka in din ansökan på adressen nedan eller söka via vår e-tjänst.

  Ansökan skickas till:
  Trosa kommun
  Bostadsanpassning
  619 80 TROSA

 • Bidrag för service/ besiktning av hiss

  Du som har en hiss installerad genom bostadsanpassningsbidrag kan få bidrag för den återkommande service och besiktning som utförs på hissen.

  Ansök genom e-tjänst eller blankett. Blanketten finns att ladda ner på e-tjänstens startsida under “blanketter”. Med ansökan måste kopia på faktura och kvitto på betalning bifogas. Kom ihåg att ange det kontonummer vi ska betala ut bidraget till.