Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Energideklaration

Alla fastighetsägare till flerbostadshus med hyres- och /eller bostadsrätter ska energideklareras. Detta gäller också om man hyr ut en bostad, lokal eller del av sådan. Kravet på energideklaration gäller inte vid enstaka andelsförsäljning i bostadsrätt. Notera dock att en bostadsrättsförening måste ha en energideklaration för hela byggnaden.

Energideklarationen ska placeras på en väl synlig plats så alla kan ta del av den.

 • Nya regler för energideklaration från den 1/1-2019

  Från den 1 januari ändras uträkningen av byggnadens energiprestanda. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna. Till skillnad från den specifika energianvändningen som anger köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, tar primärenergitalet även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Det betyder att det blir lättare att jämföra byggnader över hela landet. Här kan du läsa mer.Öppnas i nytt fönster

 • Frågor och svar

  Byggnader med nyttjanderätt ska energideklareras. Exempel på sådana är en- eller tvåbostadshus som är hyres- eller bostadsrätt samt lokaler som hyrs ut, exempelvis kontor, butiker, hotell och restauranger.

  Villaägare behöver bara deklarera om de ska sälja sitt hus. De gör ändå klokt i att börja fundera över hur deras hus fungerar. Ju mer information man har framme när det väl blir dags för energideklaration, desto smidigare och billigare kommer den att bli.

 • Vilka byggnader omfattas av regelverket?

  Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, ska säljas, byggs nya eller specialbyggnader omfattas av lagen. Ska fritidshus energideklareras?

  Fritidshus med mer än två lägenheter ska ha energideklareras, senast den 31 december 2008, om de upplåts med nyttjanderätt. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna.

  Bostadshus som används eller är avsedd att användas mindre än 4 månader per år omfattas inte.

 • Jag ska sälja min villa till min dotter. Måste jag energideklarera?

  Nej, försäljning till närstående ger möjlighet till undantag.

 • Krävs det en energideklaration vid ombyggnad eller tillbyggnad?

  Nej, det krävs ingen energideklaration vid om- eller tillbyggnad av en befintlig byggnad.

  Det är Boverket som arbetar med frågor kring energideklarationen och ska se till att fastighetsägare har utfört energideklarationen inom gällande tidsgräns.

 • Läs mer om vad som gäller

Pia Lindbäck

Bygglovansvarig / handläggare

Telefonnummer
0156-523 10