Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inomhusmiljö

Så mycket som en femtedel av Sveriges vuxna befolkning upplever att de har ett eller flera symtom som relaterar till inomhusmiljön i bostaden, arbetet eller skolan. Slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymptom, trötthet och huvudvärk är exempel på symtom som kan upplevas till följd av olika faktorer i inomhusmiljön. Det kan också handla om allvarligare hälsoeffekter, som förhöjd risk för lungcancer till följd av långvarig exponering av radon.

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är en bra inomhusmiljö mycket viktig. Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker som kan uppstå i en bostad. Om du har problem med inomhusmiljön i din bostad som du inte själv kan göra någonting åt ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att fastigheten uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31