Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vilka handlingar bifogas ansökan?

För att handlägga din ansökan/ anmälan behöver vi ha in vissa handlingar. Nedan finns en guide för att hjälpa dig att avgöra vilka ritningar och handlingar som ska bifogas till din ansökan/ anmälan.

 • Anmälan

  Beroende på vad din anmälan gäller kan det finnas skillnader i vilka ritningar som krävs. Generellt sett är det dessa:

  På ritningarna ska fastighetsbeteckning, datum och skala anges. Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt, skalenliga på vitt papper (ej rutat papper). De ska vara vika i A4 format vid inlämning.

 • Förhandsbesked

  De ritningar vi behöver för att handlägga ett förhandsbesked är:

  • Tomtkarta/situationsplan  i skala 1:400 med den nya byggnaden inritad. Det är viktigt att eventuell ny vädragning ritas in på kartan.
  • Plan-, fasad- och sektionsritning i skala 1:100. Det är viktigt att vi får information om hur stor byggnaden är och vart den ska placeras.

  På ritningarna ska fastighetsbeteckning, datum och skala anges. Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt, skalenliga på vitt papper orutat. De ska vara vika i A4 format vid inlämning.

 • Bygglov

  För att handlägga ett bygglov behövs följande handlingar förutom ansökan:

  • Tomtkarta/situationsplan/ nybyggnadskarta i skala 1:400. Nybyggnadskarta behövs när det gäller byggnation på obebyggd fastighet/ tomt. Finns det byggnader på tomten räcker det i de flesta fall med tomtkarta eller situationsplan.
  • Plan-, fasad- och sektionsritning i skala 1:100.
  • Kontrollansvarig – måste anges i ansökan. Information om kontrollansvarig finns här: KontrollansvarigÖppnas i nytt fönster

  På ritningarna ska fastighetsbeteckning, datum och skala anges. Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt, skalenliga på vitt papper orutat. De ska vara vika i A4 format vid inlämning och lämnas in i två exemplar.

 • Marklov

  För ansökan om marklov behövs följande handlingar förutom ansökningshandling

  • Tomtkarta eller situationsplan i skala 1:400: Rita in vad/ var markförändringen avses.
  • Sektionsritning som visar hur marknivån går och hur den nya tänkta marklinjen kommer att bli.

  På ritningarna ska fastighetsbeteckning, datum och skala anges. Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt, skalenliga på vitt papper orutat. De ska vara vika i A4 format vid inlämning och lämnas in i två exemplar.

 • Rivningslov

  För ett rivningslov behövs förutom ansökningshandling

  • Tomtkarta eller situationsplan i skala 1:400. Markera den/ de byggnad(er) som ska rivas.
  • Fotografi/ ritning på det som ska rivas
  • Kontrollplan. Exempel på kontrollplan finns här: KontrollplanÖppnas i nytt fönster

  På ritningarna ska fastighetsbeteckning, datum och skala anges. Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt, skalenliga på vitt papper orutat. De ska vara vika i A4 format vid inlämning och lämnas in i två exemplar.

 • Strandskydd

  När det gäller straandskydd kan många faktorer påverka. Det kan vara färgsättning på fasad och tak, storlek på fönster eller höjd och bredd på byggnaden. Placeringen av byggnaden är viktig, särskilt i känslig miljö som är nära strandlinjen. En strävan är att byggnationen ska anpassas så mycket som möjligt till topografin.

  Strandskyddsdispens krävs även för bygglovsbefriade åtgärder som t.ex. friggebod.

  Tips till ansökan:

  • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
  • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
  • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
  • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
  • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens