Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bygga

När du ska bygga nytt eller bygga om finns det en del att tänka på. Hur går det till att söka bygglov? Vad gäller inom Trosa stad? Strandskydd? Eldstad? Och mycket mera


Förbered dig genom att läsa mer om bygglovsprocessen.

Under Miljö- och hälsoskydd hittar du bland annat information om enskilt avlopp, värmepump och radon. som kan aktualiseras vid byggnation, liksom kommunalt avlopp.

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för en och samma åtgärd. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal då är det två olika tillstånd som krävs. En anmälan om verksamheten som görs till miljökontoret och ändrad användning av lokalen som görs till bygglovsenheten. Två olika tillstånd från två olika kontor.

Några frågor som just nu är aktuella

 • NYHET - Följ ditt byggärende digitalt

  Du kan nu, förutom att söka bygglov och andra åtgärder följa ditt ärende på genom vår tjänst “Mina Byggärenden“. Nytt är även att kompletteringar skickas in genom e-tjänsten ”Komplettera ditt bygglovsärende”. Du kan även kommunicera med din handläggare genom tjänsten. Nedan ser du alla våra nya e-tjänster. Du hittar alla e-tjänsterna i vår e-tjänsteportal.

  • Söka bygglov och andra åtgärder
  • Mina byggärenden
  • Komplettera ditt bygglovsärende
  • Ansökan om slutbesked
  • Begäran om startbesked
  • Kommunikation med handläggare
  • Lägg till intressent till ditt byggärende
  • Lämna svar vid grannhörande
  • Ta del av beslut som granne eller sakägare
 • Lag om klimatdeklaration från 1/1-22
 • Solfångare/solceller

  Från 1 augusti 2018 behövs det inte något bygglov för att montera solceller på en byggnad som följer byggnadens form. Det kan krävas bygglov om det är inom områden t.ex. Trosa innerstad eller på byggnader som är särskilt värdefulla eller om det strider mot bestämmelsen i detaljplanen.

 • Pool

  Det behövs endast marklov eller bygglov för pool om den placeras närmare än 100 meter från Trosaån.

  Även om det inte behövs något tillstånd för poolen kan det behövas för kringåtgärder som t.ex. pooltak, plank, mur eller uppfyllnad.

  • För pooltak krävs bygglov om taket är över 60 cm högt.
  • För altandäck som byggs runt/ vid en pool som ger ett utrymme undertill på 1,80 meter eller mer krävs bygglov. Detta mäts från altandäckets ovansida ner till marken och förutsätter att altandäcket sitter ihop med bostadshuset.
  • För fristående altan krävs bygglov om den är 50 cm eller högre.
 • Strandskyddsdispens

  Strandskyddet har tillkommit för att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara biologiskt värdefulla områden. Strandskyddszonen gäller minst 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen räknat vid normalt vattenstånd. Stora delar av vår kust har utvidgat strandskyddsområde upp till 300 meter från strandlinjen räknat.

 • Var får man bygga

  Inom detaljplan

  Detaljplanen visar vilken del av tomten som får bebyggas. Hur nära gräns byggnaden får placeras. Vilken yta, höjd eller antal våningar det får vara och vad de får användas till det kan även stå vilket material eller färg det får vara.

  Utanför detaljplan

  I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för var och hur man får bygga på landbygden utanför samlad bebyggelse.

  Utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse

  Sammanhållen bebyggelse är ett område med 10-20 hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs med väg med ett högsta avstånd på 100-200 meter.

  Hur går det till att överklaga ett beslut

  Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats på Post och Inrikes Tidningar  Öppnas i nytt fönstereller om du har fått beslutet skickat till dig. Överklagandet, skrivelsen, ska skickas till Trosa kommun, 619 80 Trosa, som gör en bedömning om det inkommit i rätt tid för att skickas vidare till Länsstyrelsen. Tänk på att det tydligt ska framgå vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd det avser.

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.