Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kontrollansvarig och kontrollplan

Den kontrollansvarige ser till att byggnationen utförs på ett säkert sätt och byggs enligt plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska närvara och övervaka så att det går rätt till. Tänk på att om det krävs en kontrollansvarig för det som ska byggas måste den personen anges redan i ansökan om bygglov.

 • Vad gör den kontrollansvarige?

  Den kontrollansvarig ska:

  • hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan
  • närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs
  • dokumentera sina platsbesök
  • skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet

  Om det är ett stort byggprojekt kan sökanden (byggherren) utse fler kontrollansvariga som ansvarar för olika delar av projektet.

  En certifierad kontrollansvarig kan du söka fram på På Boverkets hemsida: Boverket.Öppnas i nytt fönster

 • Vad är en kontrollplan och vad ska den innehålla?

  En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Det ska framgå av kontrollplanen vilka kontroller som ska göras under byggnationen.

  Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras med/mot och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

  Om arbetet omfattar rivning ska det redovisas om det finns farligt avfall och hur det ska tas omhand.

  Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in till kommunen så snart som möjligt. Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller, sökandes namn och vad ärendet handlar om t.ex. tillbyggnad av enbostadshus.
  När samhällsbyggnadskontoret fått den föreslagna kontrollplanen granskar vi om den innehåller det punkter som behövs för byggnationen. Om allt är i sin ordning utfärdas ett startbesked och du kan börja bygga.

  När byggnationen är färdig ska kontrollplanen skickas ifylld och underskriven till Samhällsbyggnadskontoret. Om allt är ok kan ett slutbesked utfärdas och du får därefter ta byggnaden i bruk.

 • Exempel på kontrollplaner

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.