Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Checklista

Till dig som tänker bygga

Ta gärna kontakt med oss på Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt stadium om du vet vad eller var du vill bygga så kan vi hjälpa dig att hitta rätt i val av hustyp eller plats på tomten. Det är bättre att gå igenom vad som är möjligt innan du lägger ner för mycket tid och kostnad i ditt nya boende. Detta för att allt ska gå så smidigt som möjligt i bygglovhanteringen.

Vad kan du behöva tänka på eller göra?

Tänk också på att:

  • Om Du vid schaktningar eller andra företag träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:
  • Att inte börja bygga innan du fått startbesked eller börja nyttja den nya byggnaden eller den nya delen, anläggningen innan du fått något slutbesked. Att göra detta nnebär att vi måsta ta ut sanktionsavgift för det olovliga.

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.