Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bygglovsprocessen

 • 1. Förbered dig - behöver du bygglov?

  En komplett ansökan förkortar handläggningstiden för ditt ärende. Är du osäker på om det krävs bygglov, kontakta bygglovsenheten så hjälper vi dig.

 • 2. Lämna in din ansökan - Glöm inte att att signera din ansökan innan du skickar in den

  Ansökan gör du via vår e-tjänstÖppnas i nytt fönster

  När din ansökan kommit in, registreras alla handlingar och blir ett ärende som sedan fördelas till en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och om något saknas hör vi av oss så fort vi kan om vad som behöver kompletteras. Komplettering av ärende gör du i e-tjänsten Komplettera ditt bygglovsärendeÖppnas i nytt fönster

  Vi bedömer om ansökan uppfyller gällande bestämmelser. I vissa fall skickar vi remisser till grannar och sakkunniga (t.ex. länsmuseets antikvarie).

  De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

  Hur lång tid tar det?

  Under lågsäsong (vintertid) handlägger vi bygglov inom ca 3-4 veckor och under högsäsong tar det ytterligare några veckor.

  Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor (20 veckor vid särskilt komplicerade ärenden) från det att vi fått allt som behöver för att kunna handlägga ärendet.

 • 3. Bygglovbeslut
  • Bygglovet innebär att vi godkänner det du vill göra. Men innan du får börja måste du vänta på ett startbesked.
  • För att få ett startbesked måste vi fått in ett förslag på en kontrollplan, gäller alla ärenden, som vi kan godkänna.
  • Vid enklare ärenden, t.ex. för en mindre tillbyggnad kan startbeskedet beslutas samtidigt som bygglovet om kontrollplanen godkänts.
  • I större ärenden får du ditt startbesked efter att ett tekniskt samråd genomförts med kommunen, där ni bland annat går igenom hur projektet ska genomföra.
  • Läs noga i bygglovsbeslutet vad som gäller för ditt lov!
  • Ett beslut om bygglov, rivningslov och marklov får genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
 • 4. Startbesked

  Startbesked är ett besked som man måste få innan man får börja bygga. För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas till kommunen som vi kan godkänna. Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som ska göra kontrollerna. Om arbetet omfattar rivning ska man också beskriva vilket farligt avfall som kan uppkomma och hur det farliga avfallet och annat avfall ska tas om hand. Här hitter du information om kontrollplan m.m.Öppnas i nytt fönster

  Om byggnaden eller åtgärden påbörjas utan startbesked är det en olovlig åtgärd och en straffavgift tas kommer att tas ut.

  Storleken på straffavgiften enligt plan- och bygglagen utgår bl.a. utifrån storleken på den olovliga byggnationen.

 • 5. Tekniskt samråd

  När du fått bygglov står det i beslutet om det ska vara ett tekniskt samråd. Då tar du kontakt med bygglovsenheten för att boka ett samrådsmöte. På det tekniska samrådet ska du och din kontrollansvarige vara med. Om du vill ha med någon mer går det naturligtvis bra. På det tekniska samrådet går man igenom hur byggnationen ska genomföras.

 • 6. Arbetsplatsbesök

  Kommunen ska göra minst ett arbetsplatsbesök om ett tekniskt samråd har hållits. Den kontrollansvarige ska vara med, gärna också sökande (byggherren).

  Under besöket går man bland annat igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar handläggaren ett protokoll till sökande och kontrollansvarig.

 • 7. Slutsamråd

  Du ska i god tid meddela kommunens byggavdelning när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Handläggaren kallar sedan dig och din kontrollansvarige till ett slutsamråd.

  Vid slutsamrådet ska ni gå igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i startbeskedet har följts. Den kontrollansvariges dokumentation och annat som visar hur arbetet har utförts ska också granskas. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att få ett slutbesked. Det kan t.ex. handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in.

 • 8. Slutbesked

  När du som sökande (byggherre) har visat att alla krav är uppfyllda och kontrollplanen ifylld och signerad ska kontrollplanen skickas in till kommunen. Om allt är ok i kontrollplanen godkänner kommunen byggprojektet och utfärdar ett slutbesked. När slutbeskedet är utfärdat får byggnaden eller anläggningen tas i bruk.

  Om byggnaden eller åtgärden tas i bruk utan slutbesked är det en olovlig åtgärd och en straffavgift kommer att tas ut enligt plan- och bygglagen.

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.