Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hållbart båtliv

Hösttips – för ett anpassat båtliv

Innan och när du tar upp båten

När du har tagit upp båten

 • Ta hand om miljöfarligt avfall, exempelvis gammal olja, olje-/bränslefilter, förbrukad kylvätska
  och trasiga batterier. Samla upp oljehaltigt vatten som finns i kölsvinet. Lämna in allt avfall till
  kommunens återvinningscentral eller båtklubbens miljöstation.
 • Frostskydda din motor med miljövänligt frostskyddsmedel, exempelvis propylenglykol. Undvik
  etylenglykol som är starkt giftigt för både människa och miljön. Följ tillverkarens anvisningar.
 • Konservera toalett och avlopp med miljömärkt frostskyddsmedel om vätskan inte kan samlas
  upp igen i vår, exempelvis Kemetyl Antifrost Natur eller Vake Antifrost.
 • Om du ska rengöra båten, använd miljömärkta produkter. Oftast räcker varmt vatten med såpa.

Om du tänker sanera skrovet från biocidfärg

 • Informera din båtklubb om att du tänker sanera skrovet under kommande vinter/vår. Följ båtklubbens anvisningar för båtbottensanering och ta del av Skrovmålets rekommendationer om sanering av båtbottenfärg, som du hittar på transportstyrelsen.se.
 • Rekommenderade saneringsmetoder är slipning, torrskrapning samt gelbehandling med
  skrapa. Blästring med sand eller kolsyra ska bara utföras av yrkeskunnig person.
 • För att saneringen ska kunna utföras på ett säkert sätt för både människa och miljö, behöver följande åtgärder vidtas:
  – Marktäckande material under båten samt tätt väderskydd runt båten.
  – Använd rätt skyddsutrustning för vald saneringsmetod. Vid slipning bör exempelvis
  ansiktsmask
  med partikelfilter, skyddsoverall och handskar användas samt en slipmaskin kopplad till industridammsugare (H-klass).
  – Färgrester, skrap- och slipdamm, täckmaterial, skyddskläder och dammsugarpåsar som
  använts hanteras som farligt avfall. Samla ihop i enlighet med båtklubbens anvisningar
  eller lämna till närmaste kommunala återvinningscentral. Detta gäller både om arbetet
  inte kan färdigställas vid ett och samma tillfälle samt när arbetet är avslutat.

Dags att skrota båten?

 • Förr eller senare är det dags att skrota och återvinna båten. I Sverige sköts båtåtervinning
  av Båtretur. Läs mer om Båtretur och båtåtervinning på båtretur.se

Fler tips – för ett miljöanpassat båtliv

Tillämpa EcoDriving

 • Ta inte med onödig vikt i båten, lasta ur det som inte behövs.
 • Packa rätt, båten ska inte vara framtung eller baktung.
 • Kör i ekonomisk fart för din båt, det genererar också mindre svall.
 • Håll skrovet rent för att minska friktionen.
 • Underhåll propellrarna. Skadade propellrar gör motorn mindre effektiv och ökar bränsleförbrukningen.
 • Välj fossilfria drivmedel om möjligt.
 • Segla mer!

Värna allemansrätten

 • Ta med skräp och burkar tillbaka till hamn. Släng inget i naturen.
 • Orsaka inte skadegörelse, bryt inte grenar eller kvistar, plocka eller gräv inte upp fridlysta växter.
 • Elda aldrig direkt på en berghäll eller klippa – den spricker!
 • Färdas inte över tomt utan lov eller förtöj inte längre än ett dygn utan markägarens tillstånd.
 • Ta med spade och hink med lock i båten för dina behov om du saknar toalett ombord.
 • Töm toatanken på en toatömningsstation, du hittar din närmaste station på Transportstyrelsens Hamnkarta för fritidsbåtar.

Ankra rätt

 • Undvik att ankra i grunda vikar eftersom ankring skadar botten. Välj om möjligt att ankra på djup över 6 meter.
 • Undvik att släpa ankaret när du ska dra upp det, backa istället mot ankaret och lyft det rakt upp.

Prenumerera på Havstulpanvarningen

 • Havstulpanvarningen är en gratis sms- och e-posttjänst där en varning skickas ut när havstulpanerna börjar växa till sig i Östersjön. Då har du ungefär två veckor på dig att tvätta rent skrovet innan havstulpanerna utvecklar sina hårda kalkskal.
 • Havstulpanvarningen är ett utmärkt alternativ för dig som vill vara miljövän och undvika giftig båtbottenfärg.
 • Prenumerera på Havstulpanvarningen genom att sms:a ”havstulpan start” till 711 20 eller besök Båtmiljö.se för att prenumerera via e-post.

Om eller när du köper nytt

 • Byt ut tampar och rep som börjat vittra. De kan avge mikroplast till naturen.
 • Var uppmärksam när du köper dynor och kapell. Dessa produkter kan vara impregnerade med flamskyddsmedel eller andra kemikalier som är skadliga för både din hälsa och miljön.
 • Välj produkter som håller länge, det är oftast bäst både för plånboken och miljön. Om produkten är trasig, se om den går att laga istället för att köpa nytt.

Samla upp glykolen

 • Om du använt etylenglykol för vinterkonservering, starta igång motorn på land och samla ihop all konserveringsvätska.
  • Lämna in den uttjänta glykolen som farligt avfall till båt-
  klubbens miljöstation eller till kommunens återvinningscentral.
  • Etylenglykol är starkt giftigt för både människa och miljön
  och bör undvikas. Använd den mer miljövänliga propylen-
  glykolen istället i höst.

Om du ska använda bottenfärg

 • Behöver du verkligen måla med giftig bottenfärg? Idag finns det många alternativa metoder för nästan alla båtar, exempelvis borsttvätt, skrovduk, båtlift eller möjligheten att semestra i sötvatten för att undvika påväxt.
 • Om du inte kan använda en alternativ metod, välj en bottenfärg som är godkänd för det vatten där du har din hemmahamn (huvudsaklig förtöjningsplats).
  • Har du din båt både i havet och i en insjö så är det reglerna
  för det känsligaste vattnet som gäller, läs mer på kemi.se
  • Tänk på att inte måla mer än vad som behövs, det räcker
  oftast med att bättringsmåla på begränsade ytor.