Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bidra till en bättre miljö

Trosa kommun bedriver aktivt arbete med hållbarhet, miljö och naturvård, men även du som privatperson kan bidra till en bättre miljö för djur, växter och människor. På den här sidan har vi samlat exempel på vad du kan göra för att göra skillnad.

Så här kan du bidra

 • Energi och klimat
  • Se över din energiförbrukning. Ta gärna hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare eller låna en Energiväska på biblioteket. Kanske är solceller något för dig? Du kan se solelspotentialen för ditt tak i vår Solkarta.

   Energi- och klimatrådgivning
   Solkarta

  • Res hållbart. Gå, cykla eller åk kollektivt i första hand. Om möjligt välj elbil eller fordon som kan drivas på förnybart bränsle. Gör utflykter på hemmaplan. Du hittar vandringsleder och tips på utflyktsmål i Naturkartan.

   Kollektivtrafik
   Cykelstråk
   Laddplatser för elbil
   Naturkartan

 • Hållbara måltider
 • Hållbar konsumtion
  • Tänk igenom dina inköp och handla inte mer än du behöver. Kanske går det lika bra att låna eller hyra?
  • Återbruka och laga det som gått sönder.
  • Handa mer på second hand, tex på kommunens Återvinningsbutik.
  • Följ avfallstrappan och lämna dina uttjänta produkter till återanvändning i första hand och till materialåtervinning i andra hand, läs mer på sidan Avfall och återvinning.
 • Biologisk mångfald
  • Skapa en egen blomsteräng och välj växter som gynnar pollinerare.
  • Låt en del av trädgården få bli lite vildvuxen. Låt döda träd och murkna stubbar var kvar, eller sätt upp insektshotell.
  • Anlägg en egen damm.
  • Leta arter och rapportera på Artportalenl.se för att öka kunskapen om våra vilda växter och djur.
  • Delta i skräpplockarevent som Kusträddardagen och Hela Sverige plockar skräp.
 • Värna om vattnet
  • Samla in regnvatten för bevattning istället för att använda dricksvatten.
  • Gödsla inte mer än du behöver och använd inte giftiga kemikalier i trädgården.
  • Tvätta bilen i biltvätt och välj miljöanpassade bilvårdsprodukter.
  • Använd båtbottentvätt eller annat giftfritt alternativ istället för att måla båten med båtbottenfärg.

Är du intresserad av att driva ett eget hållbarhetsprojekt i kommunen? I så fall finns det bidrag att söka. Kontakta ekologienheten för mer information om aktuella bidrag.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24