Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vattenvård

Vattenvård i Trosa kommun syftar till ett ekologiskt hållbart nyttjande och bevarande av Östersjön och våra sjöar och vattendrag. Kommunen arbetar med vattenfrågor på många olika sätt.

Vattenvård kan exempelvis handla om VA-verksamhet, inventering av enskilda avlopp och strandskydd. Men även om att ta bort vandringsvägar och restaurera reproduktionsområden för fisk, att anlägga våtmarker för att minska näringsläckage och att motverka spridning av miljögifter från båtbottenfärger genom att bl.a. tillhandahålla en båtbottentvätt. Kommunen stödjer också forskningsprojekt. Ett exempel på det är musselodling som metod för att minska övergödning i Östersjön.

En stor del av vattenvårdsarbetet sker över kommun- och länsgränser med fokus på vattnets naturliga avrinningsområden. Därför ingår Trosa kommun i de två vattenvårdsförbunden Trosaåns Vattenvårdsförbund och Svealands Kustvattenvårdsförbund.

Hitta information om ditt vatten

På VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kan du söka uppgifter i en databas för sjöar och vattendrag i hela Sverige.

Värna om vattnet

Ta del av information om hållbart båtliv och anda tips om hur du kan bidra till en bättre miljö här.

Är du intresserad av att driva ett eget naturvårdsprojekt i kommunen? I så fall det bidrag att söka. Kontakta ekologienheten för mer information om aktuella bidrag.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24