VMA i Vagnhärad i Trosa kommun

Det brinner i en byggnad med kraftig rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Sörmland.

Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Allemansrätt

Sverige är ett av få länder där alla har rätt att vistas i naturen, även på privatägda marker. Allemansrätten är en urgammal sedvana som ger oss stora rättigheter men som också ställer krav på att alla visar ansvar och gott omdöme. Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen.

Allemansrätten är inte någon egen lag men den är omgiven av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. I särskilda områden, som naturreservat eller fågelskyddsområden, gäller egna bestämmelser som kan begränsa allmänhetens rättigheter. Detta kan till exempel vara förbud mot att plocka blommor, eldning eller ridning.

Allmänheten har ganska stor frihet när det gäller att vistas på annans mark så länge man håller sig på vederbörligt avstånd från markägarens bostad och andra byggnader (den s.k. hemfridszonen), inte vållar skada på annans egendom och tar hänsyn till omgivningen.

Allemansrätten innebär bland annat att

  • alla har rätt till att vistas i skog och mark så länge man visar hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv och mot markägare och andra människor.
  • alla har rätt att gå, cykla och rida på privata vägar.
  • ridning och cykling är tillåtet i skog och mark om man undviker markskador och att förstöra stigar.
  • tältning ett par dagar är tillåtet om man tältar långt från bostadshus.
  • båtar får förtöjas vid strand som inte utgör tomt och inte heller är fridlyst enligt andra regler.
  • det är tillåtet att plocka svamp, vilda bär, vilda blommor och andra örter (gäller inte fridlysta växter).
  • eldning i skog och mark är tillåtet bara med största försiktighet. Allmänt eldningsförbud kan gälla i vissa perioder och vissa områden.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24