Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Allemansrätt

Sverige är ett av få länder där alla har rätt att vistas i naturen, även på privatägda marker. Allemansrätten är en urgammal sedvana som ger oss stora rättigheter men som också ställer krav på att alla visar ansvar och gott omdöme. Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen.

Allemansrätten är inte någon egen lag men den är omgiven av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. I särskilda områden, som naturreservat eller fågelskyddsområden, gäller egna bestämmelser som kan begränsa allmänhetens rättigheter. Detta kan till exempel vara förbud mot att plocka blommor, eldning eller ridning.

Allmänheten har ganska stor frihet när det gäller att vistas på annans mark så länge man håller sig på vederbörligt avstånd från markägarens bostad och andra byggnader (den s.k. hemfridszonen), inte vållar skada på annans egendom och tar hänsyn till omgivningen.

Läs mer om vad som gäller för allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24

Relaterade sidor