VMA i Vagnhärad i Trosa kommun

Det brinner i en byggnad med kraftig rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Sörmland.

Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Naturvård

I Trosa kommun finns fantastiskt fina naturområden som är viktiga att värna om. Här kan man uppleva allt från vackra skärgårdsöar och blommande ängar till våtmarker och trollska skogar.

I Trosa kommun finns en del naturtyper som har skapats av människan och är beroende av skötsel, som t.ex. bete och slåtter, för att finnas kvar medan andra områden gynnas av fri utveckling. Naturvårdsarbetet handlar både om att skydda värdefulla naturområden och om att bevara tätortsnära grönytor när staden växer.

Ett viktigt mål med naturvården är också att stärka folkhälsan och friluftslivet. Närhet till naturområden är viktig för människors hälsa. Forskning visar att vi mår bra av att vistas ute i naturen, blodtrycket sänks, stressen avtar och koncentrationsförmågan ökar.

Sverige är ett av få länder där alla har rätt att vistas i naturen på lika villkor – något som är värt att värna om! Läs mer om Allemansrätten.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera till ett långsiktigt naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 % i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är endast kommuner som kan söka bidraget, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Är du intresserad av att söka LONA-bidrag?

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster och kontakta kommunekologen.

Följande LONA-projekt pågår just nu i Trosa kommun:

  • Fria fiskpassager i Trosaån
  • Våtmark i Vagnhärad
  • Friluftsanordningar på Kråmö
  • Blomstrande ängar i Trosa
  • Bekämpning av parkslide
  • Åtgärdsplan Giseån
  • Ängsmark och boplatser för bin i Albylund
  • Ängar vid Västerljungs kyrka

Läs mer om dessa och andra projekt i LONA-databasenÖppnas i nytt fönster.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24