Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Invasiva växter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Som fastighetsägare har man skyldighet att bekämpa de arter som omfattas av EU:s förordning om invasiva främmande arter. I Trosa kommun förekommer jättebalsamin och jätteloka som omfattas av förordningen. Men även andra växter, som till exempel parkslide, kan ställa till svåra problem.

Spridning via trädgårdsavfall och fyllnadsmassor

De vanligaste anledningarna till spridning av invasiva främmande växter är dumpning av trädgårdsmaterial i naturen samt att frön och växtdelar sprids med fyllnadsmassor. Om du köper jord eller fyllnadsmassor direkt av leverantör bör du efterfråga rena massor som är fritt från delar av invasiva främmande växter.

Bekämpning och hantering

På NaturvårdsverketÖppnas i nytt fönster kan du läsa mer om invasiva arter och få råd om hur de ska bekämpas. Tänk på att vara aktsam när du tar hand om avfallet eftersom många arter kan sprida sig igen vid oförsiktig hantering, exempelvis om frön, eller för vissa arter minsta lilla bit av växten, kommer ut i naturen. På Korslöts återvinningscentral finns särskilda kärl för invasiva växter. Observera att det är strikt förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservat eller på annans mark!

Rapportera in dina fynd

Genom att rapportera in dina observationer av invasiva arter till NaturvårdsverketÖppnas i nytt fönster kommer kunskapsläget om spridning i landet öka.

Relaterade sidor