Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fåglar

Fåglar är en naturlig del av vår närmiljö och mycket som rör fåglar är inslag i vår omgivning som vi uppskattar. Fågelkvitter, flyttfåglarnas ankomst under våren och svalornas siluetter mot den blå himlen är något de allra flesta tycker om, men det finns också tillfällen då vi kan uppleva att fåglarna inkräktar.

Det finns saker för dig som fastighetsägare eller företagare att tänka på för att minska fåglarnas närvaro och saker som idag redan görs av Trosa kommun. Nedan hittar du lite information och tips som rör fåglar i stadsmiljö.

 • Att mata småfåglar

  Fåglar är ett naturligt inslag i vår omgivning och många tycker om att mata fåglar och gör det i gott syfte. Man måste dock tänka på att risken för störningar till omgivningen många gånger ökar vid matningen. Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt.

  • Lägg inte fågelmaten direkt på marken eftersom maten då kan dra till sig råttor, möss och större fåglar som duvor och måsar som kan orsaka problem med skrän och nedsmutsning. Använd gärna fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar.
  • Mata inte fåglarna med matrester utan erbjud fågelfrö, talgbollar eller liknande.

  Kom ihåg att under sommarhalvåret behöver fåglarna normalt inte matas då det finns en rik tillgång av naturlig föda.

 • Kajor

  Det är vanligt att kajor cirkulerar i grupper och övernattar på tak. I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig.

  Det finns mycket du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan göra men det bästa är att försöka minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa.

  Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du varierar din taktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare/verksamhetsutövare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket.

  Så minskar du tillgången på mat

  Kajor är allätare som anpassar sig och äter i stort sett allt som erbjuds där de befinner sig. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att minska tillgången på mat genom att:

  • Se till att lock på sopkärl och papperskorgar är stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Fyll därför inte sopkärlet med så mycket skräp att du inte kan stänga locket.
  • Ställ inte ut soppåsen.
  • Skräpa inte ned.
  • Plocka upp fallfrukter.
  • Mata gärna småfåglar men tänk på att använda fågelmatare som inte drar till sig andra fåglar, till exempel kajor. Försök att inte spilla ut fågelmaten på marken.
  • Hjälp till att duka undan på uteserveringar.

  Så försvårar du för dem att bygga bo och vilja landa

  Kajorna bosätter sig gärna i holkar eller andra ihåligheter såsom skorstenar. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att kajorna inte har byggt bo på ditt tak eller i någon ihålighet. Börja kontrollera detta under häckningsperioden som är mars-april.

  Du kan också försöka försvåra för fåglarna att häcka genom att störa dem precis innan de ska häcka. Om de gång på gång misslyckas med att bygga bon, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. För att störa dem från att bygga bo kan du:

  • Montera galler i skorstenen. Det kanske också fungerar med hönsnät.
   Täcka för ventilationstrummor och andra ihåligheter med hönsnät innan kajorna börjar häcka.
  • Plocka upp grenar och kvistar så att kajorna inte kan använda materialet för att bygga bo.
  • Rensa tak, hängrännor och andra platser från gamla bon samt ta bort nya bon innan kajorna hinner lägga ägg i dem.
  • Hänga upp reflekterande band eller annat som reflekterar, till exempel cd-skivor. Det får gärna vara i något prasslande material.
  • Använda akustisk fågelskrämma som sänder ut ljud.
  • Hänga upp ögonattrapper eller rovfågelsattrapper.
  • Sätta upp linor eller nät över platser där kajorna gärna brukar vilja bo eller sitta. På så sätt gör du platsen otillgänglig för kajorna.
  • Montera mjuka plastpiggar där de kan landa eller brukar sitta.
  • Såga ned träd som kajorna sitter i.
  • Glesa på grenverket i de träd som kajorna häckar.
  • Belysa träd som de gillar att bo eller övernatta i. Det ger en god effekt på de träd som du väljer att belysa, men risken finns att de söker sig till grannträdet.

  Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt. Du måste dock ta hänsyn till dina grannar så att dina åtgärder inte påverkar dem. Till exempel kan dina grannar uppleva att en akustisk fågelskrämma är mer störande än fåglarna.

  Om du inte själv äger marken måste du ha markägarens tillstånd. Bor du i ett hyreshus ska du prata med din hyresvärd. Fastighetsägaren har en skyldighet att minska störningar som uppkommer på sin fastighet.

 • Skarvens bosättning i Trosa

  På Snöholmen i Tureholmsviken har en skarvkoloni bosatt sig sedan tidiga 10-talet och som sedan brett ut sig till fastlandet främst söder om ön. Uppskattningsvis rör det sig om fler än 400 bon bara på ön. Årligen (med start 2014) ansöker Trosa kommun bland annat om tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva skyddsjakt och äggprickning, något som beviljades i slutet av 2020. Från och med september 2020 har Trosa kommun därmed fått tillstånd att bedriva skyddsjakt av Länsstyrelsen.

  Läs mer om skarven, dess påverkan och den beviljade skyddsjakten.

 • Tips till dig som fastighetsägare

  Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du kontakta din fastighetsägare.

  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och sätt exempelvis nät över öppningar där kajor brukar söka boplats. Ta gärna kontakt med företag som arbetar med skadedjursbekämpning för hjälp med en sådan åtgärd.
  • Se till att hålla gårdar, trädgårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera.
  • Informera boende i din fastighet att matning av småfåglar ska ske på ett sådant sätt så att inte större fåglar som måsar och kråkfåglar lockas dit. Tänk även på att aldrig mata fåglar på en uteservering.
  • Tänk på att hantera sopor och skräp så att de inte lockar till sig fåglar. Se därför till att sopkärl och papperskorgar har lock och är stängda.

  Om en fastighetsägare matar fåglar på ett sätt som drar till sig skadedjur eller på annat sätt orsakar en olägenhet för människors hälsa kontaktar man själv fastighetsägaren. Skulle matningen inte upphöra och störningen fortsätta är man välkommen att kontakta miljökontoret.