Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Djur

Husdjur är det många som har och ibland kan de orsaka besvär som t.ex. allergi, skada eller ibland bara vara väldigt irriterande för andra. Något att tänka på är att det kan krävas tillstånd för att få ha husdjur.

Hönor och tuppar

Vill man hålla fjäderfä inom detaljplanelagt område behövs tillstånd av miljönämnden. Grannyttrande behövs och ska skickas med ansökan. Ta del av e-tjänsten för granyttrande och ansökan.Öppnas i nytt fönster Kostnaden för handläggandet av ansökan timdebiteras. Gällande timtaxa är 1050 kr.

Övriga djur

Vill du ha djur som häst, get, får, svin eller kor inom detaljplanerat område eller inom inre vattenskyddsområden så krävs tillstånd av miljönämnden.

Vill du ha orm eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanerat område krävs tillstånd av miljönämnden.

Djur som far illa

Misstänker du att djur far illa ska du vända dig till Länsstyrelsen i Södermanland 010-223 41 50. De har tillsyn över djurskyddet i Trosa kommun.

Mer information

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31