Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Arkiv/diarium

Vad hittar jag i kommunarkivet?

Trosa kommun bildades 1992 och består av tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Mellan åren 1974 och 1992 tillhörde alla tre tätorter Nyköpings kommun. Dessförinnan var Trosa och Vagnhärad separata kommuner. Västerljung ingick då i Vagnhärads kommun. Trosa var dessutom fram till 1973 en egen stad.

Kommunarkivet innehåller handlingar för Trosa stad/kommun och Vagnhärads kommun från 1863 och fram till 1974. Handlingar från den period då kommunen var en del av Nyköping finns i första hand i Nyköpings kommunarkiv. Handlingar från 1992 och framåt finns i kommunarkivet i den mån handlingarna överförts hit från förvaltningarna.

Ta del av arkivet

Den svenska offentlighetsprincipen har sitt ursprung i 1766 års tryckfrihetsförordning. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas av offentlighets- och sekretesslagens undantag.

Allmänna handlingar som är yngre än 3-5 år och diarieförda finns hos registratorn och övriga förvaras normalt ute i verksamheterna. Behöver du en utskrift eller en kopia av ditt gamla skolbetyg vänder du dig i första hand till berörd skola. De flesta handlingar i kommunen är offentliga. Om du vill ta del av en offentlig handling behöver du inte berätta vem du är eller varför. När det gäller sekretessbelagda handlingar behövs dessa uppgifter oftast för att en prövning om utlämnande skall kunna ske.

Om du nekas ta del av en allmän handling har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet skall framgå hur du går tillväga.

Kommunarkivets handlingar är unika och får inte lånas ut. Du får därför läsa dem på plats. Du kan skriva av texten eller använda din digitalkamera. Även kopiering kan finnas som möjlighet.

Arkivbeskrivning

Kommunarkivet

Linda Stenlund

Registrator

Kommunarkivet

Telefonnummer
0156-520 58

Adress

619 80 Trosa

Besöksadress

Västra Långgatan 4, Trosa

Öppettider

Kommunarkivet har inga fasta öppettider. Är du intresserad av ett besök är du välkommen att kontakta kommunkansliet, så hjälper vi dig.