Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapportering av missförhållanden

Visselblåsartjänsten är en kanal för Trosa kommun, öppen för anställda och kommuninvånare att anonymt rapportera om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter inom kommunen. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Så här rapporterar du via vår visselblåsarfunktion

För dig som anställd i Trosa kommun ska misstanke om oegentlighet eller misskötsel i arbetet i första hand göras till närmaste chef och eller personal- eller produktionschef. Önskar du som rapportör att förbli anonym görs rapporteringen via e-tjänsten.

Visselblåsning är en anonym rapportering som aldrig kan återkopplas till dig eftersom ingen vet vem du är och rapporten inte kan spåras till dig. Skrivelser som inkommer till kommunen är en offentlig handling. Vem som helst har därför möjlighet att ta del av handlingen. Eventuella personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (Gdpr). Läs mer om hantering av personuppgifter i Trosa kommun.