Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överförmyndare

Överförmyndarverksamhetens främsta uppgift är att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under förvaltningens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I många sammanhang är ställföreträdarskap en förutsättning för att samhälls- och rättslivet överhuvudtaget ska fungera.

Överförmyndaren och dess kontor är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och överförmyndare är Per Liljekvist (M).

Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Mer information

Kerstin Wisén

Överförmyndarhandläggare och nämndsekreterare

Telefonnummer
0156-520 82