Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Offentlig konst

Visste du att Trosa kommun äger en hel del konst? Och att du som medborgare i Trosa kommun därmed också äger den? Konstverken har köpts in över tid och finns placerade i offentliga miljöer runtom i kommunen, där de ska vara tillgängliga för allmänheten.

Trosa kommuns förhållningssätt till offentlig konst präglas av fyra riktlinjer:

  1. Den offentliga konsten ska vara tillgänglig i kommunens alla centralorter.
  2. Den offentliga konsten ska vara stimulerande och tankeväckande och främja såväl samtal som egen reflektion.
  3. Den offentliga konsten ska präglas av god konstnärlig kvalitet.
  4. Den offentliga konsten ska präglas av en helhetssyn på konstverket och dess miljö.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket medel som avsätts för inköp av ny offentlig konst, och Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för inköp och för bevarande av befintlig offentlig konst.

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln går i korthet ut på att 1 % av omkostnaderna för att bygga nya byggnader i Trosa kommun avsätts för konstnärlig gestaltning. Investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning kan bindas till ett investeringsprojekt eller göras som en satsning på en särskild plats eller i ett särskilt konstprojekt.

Konstinventering för att synliggöra konsten

Under 2019 genomfördes i samarbete med Trosabygdens konstförening en inventering av kommunens offentliga konst. Du hittar en sammanställning av de kommunala konstverken nedan, indelat efter konstnärens efternamn.

Trosa kommuns offentliga konst

Sara Fältskog Eldros

Kultur- och föreningschef

Telefonnummer
0156-522 19