Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skärgårdens förskola

På skärgårdens förskola arbetar vi med rörelse, gymnastik och fysisk aktivitet som en viktig del i vår dagliga verksamhet. Våra pedagoger har utbildning inom yoga, massage, rörelse, gymnastik och lek. Här har vi ett stort och härligt rörelserum, en härlig gård och nära till naturen.

På Skärgårdens förskola arbetar vi med rörelse som vår profil och vi är en Rörelsecertifierad förskola. Här har vi tillgång till rörelsestimulerande material samt använder oss av olika rörelseprogram bland annat Mini-Röris.

Gården stimulerar barnens egen fantasi till att starta lekar och aktiviteter. Närheten till skog och natur gör att vi ofta vidgar våra vyer med upptäcktsfärder och promenader.

Mer om Skärgården

 • Vår förskola

  På Skärgårdens förskola har vi ett tätt samarbete mellan avdelningarna, det skapar en trygghet för såväl barn som föräldrar och hjälper oss att utveckla vårt arbete. Tillsammans har vi planerade gemensamma aktiviteter som utevistelse, gymnastik/rörelse och planering.

  Barns inflytande är en viktig del i vår verksamhet. Vi strävar mot ett lyhört arbetssätt för att kunna tillmötesgåbarnens önskningar och behov. Deras önskningar presenteras på önsketavlor innan de uppfylls och dokumenteras i portfoliopärmar. Genuspedagogik och vår värdegrund är också viktiga delar i vår verksamhet.

 • Vårt arbetssätt

  Förskolans läroplan, Lpfö 98/10, och kommunens prioriterade mål är grunden för vårt arbete. Vår profilering är rörelse. Motoriken är grunden till allt lärande.

  “Det vi gör med kroppen fastnar i knoppen”.

  • Vi arbetar aktivt för att utveckla barnens kommunikativa förmågor.
  • Vi värderar föräldrakontaktenhögt. Det ska kännas tryggt att lämna sina barn hos oss.
  • Vi arbetar för att öka barnens förståelse för människors likheter och olikheter.
  • Vi skapar förutsättningar för att varje barn utvecklar sina motoriska förmågor.
  • Vi arbetar för att skapa en välanpassad och inbjudande lek- och skapandemiljö som stimulerar barnens fantasi.

  Vi arbetar med rörelse på många sätt, bl.a. genom dramalek, gymnastik och utomhuspedagogik. Vi har ett stort och härligt rörelserum på förskolan som vi använder regelbundet. Vi som pedagoger har en bred kompetens inom detta område och tycker det är roligt och intressant.

 • Som förälder hos oss

  Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, lägger vi stor vikt vid utvecklingssamtalen som sker en gånger per år. Varje barn har också en portfolio där dokumentationer av barnets förskolevardag och utveckling finns i form av foto, intervjuer, text och teckningar kopplade till läroplanen, som ni har möjlighet att ta del av.

  Övriga föräldraaktiviteter som erbjuds är föräldramöte, gårdsfest/vernissage och Luciafirande. Alla avdelningar skickar också ut hembrev med viktig information och hur arbetet med era barn fortskrider.

  Varje år har du som förälder även möjlighet att fylla i en enkät. Det som framkommer i enkäten återkopplas till föräldrarna.

  Till sist

  Vi i personalen vill vara goda förebilder genom att vara kompetenta, engagerade och lyhörda. Vi vill ge varje barn en positiv och utvecklande förskoletid.

 • Hitta till oss

  Besökadress: Tomtaklintgatan 10, Trosa

Våra avdelningar

Krabban 0156-520 38

Hajen 0156-520 93

Piraten 0156-520 90

Bläckfisken 0156-522 76

Sjöhästen 0156-523 15

Åsa Stenberg

Rektor Skärgårdens och Tomtaklints förskola

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-521 35