Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tomtahills förskola

På Tomtahill har vi två stycken avdelningar, Regnbågen som är en småbarnsavdelning (1-4 år) och Solen som är en storbarnsavdelning (3-5 år). Förskolan är belägen nära bostadsområdet Tomtaklint i Trosa med närhet till Tomtaklintskogens naturreservat och Skärlagskolan.

Tomtahills förskola är en lite förskola med två avdelningar. Förskolan ligger i centrala Trosa med närhet till skog och bostadsområden. Här går barn i åldrarna ett till fem. Förskolan har ljusa och fina lokaler och en stor gård som bjuder in till aktivitet och rörelse.

Mer om Tomtahills förskola

 • Vår förskola

  Hos oss går cirka 36 barn på två avdelningar, Regnbågen som är vår småbarnsavdelning (1-4 år) och Solen som är vår storbarnsavdelning (3-5 år) .Förskolan är belägen nära Skärlagskolan, bostadsområdet Tomtaklint och Tomtaklintsnaturreservat i Trosa. Här har vi en gemensam entré som är stor, ljus och öppen. I mitten av förskolan ligger Solrosen, ett stort rum, där alla barn har möjlighet att till exempel måla och skapa i ateljén. Vi har också olika möjligheter till bygg- och konstruktionslek där. I rummet finns även en smartboard som vi använder regelbundet. Utomhus har vi en stor och fin gård med staket runt. Gården är avdelad med en separat skogsdunge som gränsar till gården.

 • Vårt arbetssätt

  På Tomtahills förskola arbetar vi alltid utifrån läroplanen och med fokus på barnens personliga utveckling. Språket är en viktigt del och något vi arbetar med varje dag. Vi använder oss av rim, ramsor, sånger och böcker i vårt arbete. För de äldre barnen erbjuds olika material som stimulerar deras skriftspråk. Barnen möter vardagsmatematik under hela dagen genom att vi exempelvis mäter, väger och jämför. Vi sätter ord på det vi gör för att barnen ska lära sig skillnaden på exempelvis större och mindre, fler eller färre osv. Tillsammans går vi ofta till skogen, vi leker ute på gården och vi uppmuntrar alla barn till rörelse och aktivitet.

  Alla barn som vill har möjlighet att använda vår lärplatta eller smartboard. På lärplattan finns många olika appar som utmanar barnen i sitt lärande. Smartboarden använder vi tex. då vi ser på olika program från UR. Barnen kan delvis själva välja aktiviteter efter eget intresse, då mycket av förskolans lekmaterial finns på barnens nivå. Vi tycker det är viktigt att lyssna till barnens åsikter och tankar, vi uppmuntrar och respekterar dessa.

  På vår förskola arbetar vi kontinuerligt med att vara bra kompisar med varandra. Detta sker på många olika sätt, bland annat pratar vi tillsammans med barnen om att göra “solglimtar” (goda handlingar) mot varandra. Vi arbetar med olika material kring temat Normer och Värden, bland annat med Vännerna i kungaskogen. Vi läser även “kompis-böckerna” om kanin och Igelkott. Det är även viktigt att vi vuxna är närvarande och bra förebilder.

  På Tomtahills förskola har vi Grön Flagg, det är en certifiering från Håll Sverige Rent för förskolor som arbetar med hållbar utveckling.

 • Som förälder hos oss

  Inskolning

  Det är alltid ett stort steg för en förälder att överlämna ansvaret för sitt barn då det är dags att börja på förskolan. Det är viktigt att du som förälder känner dig trygg med oss och vet att ditt barn har det bra hos oss. Vår inskolningsmodell bygger på att barnet tillsammans med föräldern är delaktiga i verksamheten under inskolningstiden. Det ger föräldrar större insyn vilket i sin tur leder till ökad delaktighet. Verksamheten fortgår som vanligt och barnet är tillsammans med sin förälder med i verksamheten från dag ett.

  Denna inskolningsmodell är flexibel och det kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov. Inskolningen är klar när personal och föräldrar är överens om att barnet är tryggt och har landat i verksamheten vilket kan ta 3-10 dagar.

  Föräldrarsamtal

  Vi har ett föräldramöte under hösten och ett utvecklingssamtal under våren. På samtalet använder vi oss av barnets portfolio – en pedagogisk dokumentation av lärandet i förskolan.

  Föräldraaktiviteter

  Vårt mål är att varje år ha Lucia och Gårdsfest.

Våra avdelningar

Regnbågen  tel. 0156-521 59
Solen tel. 0156-521 58

Ulrica Mårtensson Johansson

Rektor Väsby, Björke och Tomtahills förskola

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-521 45