Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tallbackens förskola

På Tallbackens förskola har vi förmånen att ha naturen som närmsta granne. Hos oss hittar du fyra avdelningar för barn mellan 1-5 år. Avdelningarna Tallen och Granen erbjuder verksamhet för barn från 1-3 år. Lärken och Enen erbjuder verksamhet för barn från 3-5 år.

På Tallbacken genomsyrar barnens inflytande verksamheten, deras tankar, känslor och idéer ligger som grund för allt från planering till aktiviteter. Här tar vi stor hänsyn till hur och när barn lär sig och anpassar vår verksamhet efter detta. Exempelvis kan vi öva matematik under våra besök i skogen genom att använda barnens nyfikenhet för naturen. Det kan handla om att samla och räkna blåbär, kottar eller liknande. Vi ser alla barn som kompetenta och ansvarsfulla.

Mer om Tallbacken

 • Vår förskola

  Vi ser miljön som den tredje pedagogen och strävar efter inspirerande och pedagogiska lärmiljöer både inom- och utomhus. Med hjälp av olika lärmiljöer vill vi locka fram barnens nyfikenhet, utforskande och lust att lära. Miljön ska vara tydlig och tillgänglig så att barn själv kan få påverka sin dag hos oss på förskolan. På våra gårdar odlar vi mycket, allt från potatis och bär till solrosor. Barnen får lära sig om naturen och alla viktiga djur och insekter som finns i den. Närheten till skogen gör att vi ofta ger oss ut på utflykter i den något som barnen generellt brukar älska. Varje år anordnar vi skördefest på gårdarna.

  Vårt arbete tar avstamp i och utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

 • Vårt arbetssätt

  Vi vuxna som finns på plats har ett tillåtande, lyhört och närvarande förhållningssätt. Vi är måna om att låta lärandeprocessen ta den tiden barnet har behov av. Genom vårt sätt att arbeta och möta barnen vill vi bidra till skapandet av trygga och ansvarskännande barn med stort självförtroende och god självkänsla.

  Språket är en förutsättning för lärande och socialt samspel, med språket kommer tanken och med tanken kommer fantasin och lärandet. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt med bland annat sagor, lekar, skapande, musik och rörelse. Vi vill belysa att alla uttryckssätt är viktiga och tillsammans med barnen förundras, upplever och utforskar vi.

  Vi vill att

  • Att alla ska känna sig trygga genom att bli sedda och bekräftade.
  • Att alla har ett lika värde genom att alla behandlas utifrån var och ens förutsättningar och behov.
  • Att vara goda förebilder genom att visa hänsyn och vara rädda om varandra, vår natur och miljö.
  • Att erbjuda en verksamhet som stimulerar barns utveckling och språk.
  • Att vi har roligt tillsammans.
 • Som förälder hos oss

  Som förälder hos oss vill vi att ni ska känna er välkomna och trygga när ni lämnar era barn hos oss. Det är viktigt att ni känner er delaktiga och viktiga i era barns vardag.

  Föräldrasamverkan

  • Barnomsorgsråd 2 ggr / år, ett forum för er föräldrar där ni får inblick i verksamheten och kan tycka till.
  • Utvecklingssamtal 1 ggr / år
  • Föräldramöte 1gång /år
  • Drop in och vernissage
  • Gemensamt Luciafirande
  • Gårdsfest/grillfest
 • Hitta till oss

  Besöksadress: Nyängsvägen 26, Trosa

Våra miljöer

Photo 1 of 10

Granen är en avdelning för 1-3 åringar.

Våra avdelningar

Våra avdelningar

Tallen 070-604 02 48

Granen 070-605 15 42

Enen 070-607 08 72

Lärken 070-605 42 37

Jennifer Lovehav

Rektor Björkbacken- och Tallbackens förskola

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-521 23