Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tomtaklints förskola

På Tomtaklints förskola arbetar mycket med rösten, tonläge och vårt kroppsspråk. Vi tittar, lyssnar och upprepar i samtal med barnen. Allt för att barnen ska känna sig sedda och hörda.

Mer om Tomtaklints förskola

 • Vår förskola

  För att bemöta och bekräfta ditt barn på bästa sätt använder vi oss av en kommunikationsmetod som heter Marte Meo. Det är en metod för utvecklingsstödjande kommunikation och samspel. Den har sin bas i barnens behov och utveckling. Detta görs genom att arbeta med vårt förhållningssätt eller hur vi använder rösten, tonläge och vårt kroppsspråk. Vi tittar, lyssnar och upprepar i samtal med barnen. Fokus ligger på pedagogernas ledarskap i barngrupperna. Den syftar till att stärka relationen mellan personal och barn. Hur samspelet mellan vuxna och barn ser ut har stor betydelse för barnets totala utveckling. Teckenförstärkning och bildkommunikation är också kommunikationsmetoder som används.

  Vi värnar också om våra traditioner och ordnar olika aktiviteter runt våra högtider.

 • Vårt arbetssätt

  Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan samt kommunens prioriterade mål språk, matematik, miljö (natur och teknik), inflytande, normer och värden. Detta vävs in i våra lekgrupper och aktiviteter som t.ex. är skogen, rörelse och skapande samt i den dagliga verksamheten.

  Personalen fortbildas hela tiden och det finns kommungemensamma nätverk i bl.a. språk, specialpedagogik, matematik, natur och teknik.

 • Som förälder hos oss

  Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, lägger vi stor vikt vid utvecklingssamtalen som sker en gånger per år. Varje barn har också en portfolio där dokumentationer av barnets förskolevardag och utveckling finns i form av foto, intervjuer, text och teckningar kopplade till läroplanen finns. Övriga föräldraaktiviteter som erbjuds är föräldramöte, gårdsfest/vernissage och Luciafirande.

  Varje år har du som förälder även möjlighet att fylla i en enkät. Det som framkommer i enkäten återkopplas till föräldrarna.

  Till sist

  Vi i personalen vill vara goda förebilder genom att vara kompetenta, engagerade och lyhörda. Vi vill ge varje barn en positiv och utvecklande förskoletid.

 • Våra mål
  • Alla ska känna sig välkomna och trygga på Förskolan, detta genom att  bli sedda och bekräftade varje dag.
  • Vi stimulerar barnens språkutveckling på ett mångsidigt och lekfullt sätt.
  • Vi lär barnen att vara aktsamma om och att förvalta vår miljö både ute och inne.
  • Vi erbjuder verksamhet varje dag både inne och ute på gården, i skogen eller i vår närmiljö.
  • Vi arbetar medvetet med att stärka barns empatiska och sociala förmåga.
  •  Vi vill att barnen ska känna lust och nyfikenhet.

Våra avdelningar

Elefanten 070-417 99 01

Björnen 070-424 17 52

Myran 070-417 99 67

Humlan 079-075 47 91

Åsa Stenberg

Rektor Skärgårdens och Tomtaklints förskola

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-521 35