Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Störningar och klagomål

Miljökontoret i Trosa kommun har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. En störning kan vara till exempel nedskräpning, utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägenhet orsakad av djurhållning.

Om du upplever en störning som kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du i första hand vända dig till den som du anser är ansvarig för den störande verksamheten. Det kan vara till exempel företaget som driver industrin, trafikverket eller kommunen som väghållare, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för dig som boende, eller din granne.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens bedömning eller åtgärder av ditt klagomål är du välkommen att inkomma till miljökontoret med ett klagomål. Klagomål kan du enklast lämna via vår e-tjänst. Du kan också kontakta en miljö- och hälsoskyddsinspektör genom kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill lämna ett anonymt klagomål kan du göra det, men då kan du inte lämna in klagomålet via våra e-tjänster då det kräver att du legitimerar dig med mobilt BankID. Vill du lämna ett anonymt klagomål kan du kontakta en handläggare på miljökontoret per telefon eller post och uppge att du vill vara anonym. Om du väljer att ringa in och vill vara anonym, glöm inte att använda dolt nummer. Det finns undantag, men till största del är de handlingar som inkommer i ärendet och all kommunikation offentliga handlingar och kan därför begäras ut.

Anonyma klagomål kan vara svårare för miljökontoret att utreda, det är därför större chans att du får hjälp om du väljer att inte vara anonym. Om du lämnar ett anonymt klagomål ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad i ärendet.

Om det finns fog för klagomålet har miljökontoret möjligheten att ställa krav på verksamhetsutövaren för att säkerställa att lagstiftningen i miljöbalken följs. För befogade klagomål tar miljökontoret ut en avgift för den handläggningstid som spenderas i ärendet, det är den som bedriver den störande verksamheten som är betalningsskyldig.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31