Hoppa till huvudinnehåll
Sök

För dig som verksamhetsutövare

För att skydda människors hälsa utövar kommunens tillsynsmyndighet, miljökontoret, tillsyn på de verksamheter som klassas som hälsoskyddsverksamheter. En hälsoskyddsverksamhet kan vara till exempel en skola, ett bassängbad, ett gym eller en tatueringsstudio. I menyn till vänster listas  några av de verksamhetstyper som miljökontoret utövar tillsyn på. När miljökontoret utövar tillsyn på en verksamhet kontrolleras det att lagstiftning efterföljs. Miljökontoret ger också tips och råd till den som bedriver verksamheten.

Miljökontoret tar betalt för sin handläggningstid. Anmälningspliktiga verksamheter debiteras genom en årlig avgift för tillsyn. Övriga hälsoskyddsverksamheter timdebiteras för den nedlagda handläggningstiden i tillsynsärendet. I den avgift som miljökontoret debiterar för sin handläggning av ärendet ingår handläggarens tid för planering, inläsning, restid, samt besök på verksamheten, rapportskrivning och beslut.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31