Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Algblomning

Algblomning har stora konsekvenser för Östersjöns djur- och växtliv. En pågående algblomning kan också innebära hälsorisker för människan. Vid algblomning kan så kallade cyanobakterier bildas, badning i vatten där dessa bakterier återfinns kan leda till hudirritation, samt astma- och hösnuveliknande symtom. Om man får i sig bakterierna kan det leda till att man drabbas av liknande symtom som vid magsjuka.

Kontakta miljökontoret om du ser att algblomning pågår vid en offentlig badplats.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31