Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rökfria miljöer

Uppskattningsvis insjuknar 100 000 människor per år i  Sverige i rökrelaterade sjukdomar. Rökningens negativa effekter på hälsan påverkar inte enbart rökaren själv, hundratals personer drabbas årligen av lungcancer eller hjärt- och kärlsjukdomar till följd av passiv rökning.

För att minska på antalet platser där man kan komma att utsättas för rökning har rökfria miljöer upprättats. Några av dessa miljöer är:

  • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet, t.ex. idrottsanläggning och lekplats.
  • Entréer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik och områden i anslutning till dessa som perronger och busshållplatser.
  • Entréer och inomhus på restauranger och andra serveringsställen samt dess uteserveringar.
  • Lokal dit allmänheten har tillträde, exempelvis mottagningsrum, köpcentrum eller expeditioner.
  • Ett visst antal rum på hotell.

Om lagen om rökfria miljöer inte efterföljs på en viss plats bör du kontakta den som ansvarar för det rökfria området. Om störningen inte upphör trots det är du välkommen att vända dig till miljökontoret för hjälp.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31