Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Eldning

Trosas innerstad omfattas av permanent eldningsförbud. I områden som omfattas av detaljplan råder det eldningsförbud mellan den 1 juni och 31 augusti årligen. Eldning får inte heller ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Eldning av annat än trädgårdsavfall är förbjudet.

Även eldning av trädgårdsavfall kan innebära en olägenhet för människors hälsa, speciellt för astmatiker. Inandning av rök innebär också en ökad risk för att drabbas av sjukdomar i luftvägarna. Därför rekommenderas det att kompostera trädgårdsavfallet, antingen inom den egna fastigheten eller genom att transportera trädgårdsavfallet till Korslöts återvinningscentral. Försök att prata med din granne om du störs av grannens eldande. Om du inte får någon respons kan du kontakta miljökontoret.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31