Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stor investering och lång planeringsprocess

I förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 bedömer Trafikverket kostnaden för Ostlänken till cirka 81 miljarder kronor (2021 års prisnivå). En så stor investering kan inte genomföras direkt, utan måste fördelas på en längre utbyggnadsperiod. Det är inte bara finansieringen som styr utbyggnaden. Planeringsprocessen är lång och komplicerad. Dessutom är Ostlänken ett så omfattande projekt så att tiden för genomförande kan påverkas av tillgången på entreprenadmaskiner och arbetskraft.

Planeringsprocessen

Ett järnvägsbygge innebär bestående förändringar för människor och miljö. Därför är det många intressen som ska kunna komma till tals och vägas samman innan en järnväg kan byggas. Dessutom krävs det många och i vissa fall komplicerade utredningar för att föra den lagreglerade planeringsprocessen vidare.

Ostlänken har diskuterats sedan början av 1990-talet och flera utredningar gjordes av bland annat SJ, berörda kommuner och av dåvarande Banverket. Den egentliga planeringsprocessen startade med en förstudie under åren 2001–2003.  Därefter genomförde Banverket järnvägsutredningen under perioden 2004–2010.

Efter järnvägsutredningen gjorde planeringsprocessen ett uppehåll. Orsaken var att Ostlänken inte fanns med i Trafikverkets långsiktiga plan för tolvårsperioden 2010 – 2021. I och med Regeringens besked i augusti 2022 om att Ostlänken ska byggas, har processen fortsatt med järnvägsplaner och regeringens tillåtlighetsprövning.

Läs mer om planeringsprocessen för Ostlänken på Trafikverkets webbplats.Öppnas i nytt fönster

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Telefonnummer
0156-521 05