Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ostlänken

Ostlänken är en planerad 16 mil lång och dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Länken ska byggas för persontåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen, och resecentrum med tågstopp planeras på följande platser.

Vill du veta mer om processen? Läs mer om Ostlänken på Trafikverkets webbplats genom att klicka på kartan.

  • Vagnhärad (omedelbart norr om tätorten)
  • Nyköping (centralt i staden via en bibana som blir en förgrening från stambanan)
  • Stockholm Skavsta flygplats (söder om flygterminalen)
  • Norrköping (centralt läge strax norr om nuvarande station)
  • Linköping (centralt läge vid Steninge)

Trafikverket arbetar sedan 2014 med att ta fram de järnvägsplaner som måste vara fastställda innan Ostlänken kan byggas.

Järnvägsplanen för sträckan genom Trosa kommun fastställs under 2023 och har beräknad byggstart år 2025. Ostlänken i sin helhet beräknas vara färdig år 2035.

Vad betyder Ostlänken för Trosa kommun?

Goda kommunikationer har alltid varit en förutsättning för utveckling och välstånd. Här har Ostlänken en central roll att fylla för Trosa kommun genom att den ytterligare stärker kommunens attraktivitet för boende och företagande. Länken ger nya förutsättningar för miljövänligt resande och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft genom restidsvinster, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och genom att nya resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd. Arbetsmarknaden kommer att vidgas ytterligare och företagen får ännu bättre möjligheter att klara sin arbetskraftsförsörjning.

Trosa kommun är mycket positiv till och deltar med stort intresse i Trafikverkets fortsatta arbete med att förverkliga Ostlänken. Kommunen strävar efter att vara framsynt och planerar för ett modernt resecentrum, samtidigt som åtgärder redan idag genomförs för att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet. På så vis minskar bilåkandet och kommunen banar väg för Ostlänken. Läs mer i Översiktsplanen om hur Ostlänken kan minska bilåkandet.Öppnas i nytt fönster

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Telefonnummer
0156-521 05