Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skattesats

Kommunfullmäktige beslutar varje år vilken kommunal skattesats folkbokförda i Trosa ska betala.

Så här fördelas skatten:

  • Skatt till kommunen  21,40
  • Skatt till regionen 10,83
  • Kyrkoavgift  0,97
  • Begravningsavgift  0,277

Total skatt och avgift

  • om du tillhör Svenska kyrkan  33,477
  • om du inte tillhör Svenska kyrkan  32,507

Församlingsavgiften till Svenska kyrkan förblir oförändrade från föregående år men begravningsavgiften höjs.

Avgiften till Svenska kyrkan (Församling) är frivillig, däremot är begravningsavgiften obligatorisk.

Så här används din skatt

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,40 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom betalar du 10,83 kronor i regionskatt och 0,277 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (0,97 kronor) betalar de som är medlemmar i svenska kyrkan.

Kommunens intäkter måste vara minst lika stora som dess utgifter. Den största intäkten är kommunalskatt. Övriga intäkter är statsbidrag, hyror, försäljningar och avgifter. Cirka tio procent av kommunens intäkter är i form av avgifter.

Kommunens service finns överallt i din vardag – men kommunen sköter inte allt. En del ansvarar regionen för och en del sköts av staten. Kommunen ansvarar bl.a. för äldreomsorg, skola, barnomsorg, socialtjänst, bibliotek, avfallshantering, gator och parker, miljö- och hälsoskydd, borgerlig vigsel, begravning samt sedan 2010 hemsjukvård. Regionen ansvarar bl.a. för hälso- och sjukvård, tandvård, handikappfrågor.

Björn Alm

Ekonomichef

Telefonnummer
0156-533 36